VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ J. ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ

Popis projektu

Projekt reaguje na nízkou úroveň odborných kompetencí žáků základních škol, která ovlivňuje jejich následnou uplatnitelnost na trhu práce. Předmětem projektu byla nástavba objektu ZŠ Jana Železného v Prostějově, kde v novém podlaží vznikly odborné učebny a přednáškový sál pro rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Vybudování nových moderních učeben zatraktivnilo výuku odborných předmětů v klíčových kompetencích a posílilo potřebnou odbornou kvalitu vzdělávání a dovednosti žáků.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge