19. zasedání Řídicího výboru ITI OA

napsáno dne

Řídicí výbor na svém 19. zasedání dne 1.2.2023 projednával strategické projekty ITI OA v rámci výzvy č. 4 IROP Základní školy, opatření Zvýšení kvality infrastruktury základních škol. Výzva je zaměřena zejména na modernizaci či rekonstrukci odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky, podpořena je také konektivita škol. V ITI OA bylo předloženo celkem 20 strategických projektů, za celkem 638,5 mil.

Řídící výbor se dále zabýval strategickými projekty předloženými v rámci 12. výzvy opatření Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení. Do výzvy bylo předloženo 6 strategických projektů za 54,3 mil. Kč dotačních prostředků. Schválen byl rovněž aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023.

Dalším bodem programu bylo schválení vyhlášení výzev č. 15 (Muzea IROP), č. 23 (Sociální bydlení II IROP) a č. 24 (Sociální služby II IROP), č. 25 (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II IROP), č. 26 (Bezpečnost II IROP), č. 27 (Neformální vzdělávání II IROP) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Jedná se o doplňkové výzvy, které mají zajistit efektivní čerpání prostředků ITI Olomoucké aglomerace.

Vyhodnocení plnění loňského plánu a marketingové aktivity ITI OA pro rok 2023 řeší Komunikační plán. Zahrnuje plánované činnosti v oblasti online a direct marketingu, public relation a podobně. „Stěžejními aktivitami pro letošní rok je vydání publikace úspěšných projektů za programové období 2014-2020, dokončení populárně naučného dokumentu, tisk brožury ITI OA pro programové období 2021-2027 a v neposlední řadě příprava velké outdoorové kampaně o investicích do regionu, která bude spuštěna v roce 2024,“ shrnul závěrem zasedání tematický koordinátor ITI OA Ondřej Lakomý.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge