Podporovatelná opatření

Strategické cíle

Specifické cíle a opatření

Inteligentní a inovativní ekonomika

ekonomika

1.1 Rozvoj a posílení výzkumných kapacit a zavádění pokročilých technologií

1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

1.1.3 Zakládání a rozvoj podnikových VaV center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví.

1.2 Rozvoj digitalizace

1.2.1 Využití přínosů digitalizace pro občany

1.3 Podpora podnikání a investic

1.3.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

1.3.2 Revitalizace brownfields a energetické úspory

1.3.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů

Vzdělanější a inkluzivní společnost

inkluze

2.1 Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolního zařízení

2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání

2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol

2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení

2.2. Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

2.3 Sociální oblast

2.3.1 Rozvoj sociálních služeb

2.3.2 Podpora sociálního bydlení

Kvalitní životní prostředí, podpora památek a cestovního ruchu

cestovní ruch

3.1 Zlepšení stavu životního prostředí

3.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

3.1.2 Podpora adaptace na dopady změny klimatu, prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám

3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru

3.1.4 Rozvoj modrozelené infrastruktury v intravilánu

3.1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství

3.2 Ochrana památek a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven

3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Udržitelná a bezpečná mobilita

mobilita

4.1 Zlepšení udržitelné mobility

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury

4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy

4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy

4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge