UIŘ11 Integrovaná řešení Věda, výzkum, inovace ITI Olomoucké aglomerace

Navržené řešení vzniká jako systematická dlouhodobá spolupráce Univerzity Palackého (UP), jakožto stěžejního stakeholdera v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Olomoucké aglomeraci s existencí výzkumných pracovišť excelentního výzkumu, Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL), jakožto regionálního výzkumného centra v oblasti zdravotnictví a s ohledem na existenci Národního telemedicínského centra také regionálního lídra v oblasti digitalizace zdravotnictví a Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK), které je zaměřeno na systematickou podporu inovací ve firmách v Olomouckém kraji.

Stěžejními oblastmi integrovaného řešení v oblasti vědy, výzkumu a inovací jsou oblasti popsané ve Strategii ITI OA, zejména doménové specializace RIS3 strategie Olomouckého kraje:

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge