UIŘ11 Věda, výzkum, inovace 

Navržené řešení vzniká jako systematická dlouhodobá spolupráce Univerzity Palackého (UP), jakožto stěžejního stakeholdera v oblasti vědy, výzkumu a inovací, Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) a jejího vzdělávacího Národního telemedicínského centra a Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK), zaměřeného na podporu inovací ve firmách v Olomouckém kraji.

Stěžejními oblastmi integrovaného řešení v oblasti vědy, výzkumu a inovací jsou oblasti popsané ve Strategii ITI OA, zejména doménové specializace RIS3 strategie Olomouckého kraje:

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge