58. a 15. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

napsáno dne

Dne 5. 10. 2022 se konalo 58. a 15. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 58. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 15. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 – 2027.

Předmětem 58. jednání bylo projednání a schválení změny integrovaného projektu Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky a automobilový průmysl. Změna spočívala v úpravě indikátorů projektu souvisejících s realizací projektu.

Prvním bodem 15. jednání ŘV ITI OA bylo představení projektu Fakultní nemocnice Olomouc „Inovační zázemí pro centrum digitálního zdravotnictví a transferu technologií ve FNOL – pevnost TAFELBERG“. Cílem tohoto komplexního projektu je vybudování centra inovací MSP v oblasti zdravotnictví, realizace výzkumných projektů mezisektorové spolupráce a posilování kultury a cestovního ruchu vybudováním Muzea zdraví.

Dalším bodem byla aktualizace dvou územních integrovaných řešení (UIŘ). Konkrétně se jednalo o UIŘ3 Přerov a UIŘ12 Sociálněinovativní metropole. Jednotlivé ÚIŘ najdete na našich webových stránkách v sekci Územní integrovaná řešení (www.olomoucka-aglomerace.eu/uzemni-integrovana-reseni/).

Po té  ŘV ITI OA projednal a schválil vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Jednalo se o výzvy č. 3 Sociální bydlení, č. 4 Základní školy, č. 5 Sociální služby, č. 6 Nízkoemisní a bezemisní vozidla a č. 7 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Předmětné výzvy najdete na našich webových stránkách v sekci Výzvy (www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/).

V posledním bodě jednání byly členům ŘV ITI OA představeny aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-2027. Konkrétně se jednalo o alokace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí.

Zápis z 15. jednání ŘV ITI OA je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci Zápisy z jednání (www.olomoucka-aglomerace.eu/zapisy-z-jednani/).

Štítky:

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge