61. a 18. jednání Řídicího výboru ITI OA pro realizaci strategie

napsáno dne

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace zasedl ke svému 61. a 18. jednání ve středu 18. 1. 2023.

Předmětem 61. jednání bylo schválení Zprávy o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace za 2. pololetí 2022. Aktuálně je v realizaci 185 integrovaných projektů, které budou čerpat bezmála 3,5 mld. Kč. Realizují se projekty například na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, udržitelné dopravy a rozvoj kulturního dědictví. Ke konci roku 2022 je ukončeno 153 projektů a dalších 32 je v realizaci. Drtivá většina ukončených projektů je financována z IROP (109) se zaměřením na vzdělávání (69), udržitelnou dopravu (32), kulturu (6) a silnice (2).

Ukončené projekty mají pozitivní dopad na rozvoj aglomerace. Jedním z klíčových projektů je dokončení přeložky silnice II/366 Prostějov za přibližně 280 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Projekt ulehčí dopravu a sníží hlukové a emisní zatížení v centru města. Z ukončených a finančně významnějších projektů lze dále uvést například projekt Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II.etapa, nebo projekt 3. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont, který přispěje k tvorbě nových pracovních míst,“ uvedl manažer ITI OA Aleš Martinec. Realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace bude probíhat do konce roku 2023.

18. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA 2021-2027 se neslo ve znamení hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 8 (Bezpečnost IROP), č. 9 (Tramvajové tratě OPD) a č. 10 (ITS OPD). Do 8. výzvy ITI Olomoucké aglomerace Bezpečnost v dopravě s celkovou alokací 77 779 456 Kč bylo předloženo celkem 7 strategických projektů. Další 9. výzva Tramvajové tratě s alokací 602 005 191,- Kč zahrnuje 3 předložené strategické projekty a do výzvy č. 10 Dopravní telematika bylo předloženo 7 strategických projektů, přičemž celková alokace je 148 764 000,- Kč.

Projednáno bylo také průběžné plnění územního integrovaného řešení a strategický projekt Olomoucké aglomerace pro Programový dokument IROP, který si vyžádala Evropská komise. Za Olomouckou aglomeraci byl schválen projekt Fort XVII, Olomouc, který je součástí ÚIŘ 11 Věda, výzkum, inovace a kombinuje financování z 3 operačních programů  – IROP, OP JAK a OP TAK. „Projekt Muzeum zdraví – historie a budoucnost je naší vlajkovou lodí. Projekt byl ze strany řídícího orgánu a Evropské komise odsouhlasen a jako vhodný bude strategický projekt uveden do Programového dokumentu IROP,“ uvedl tematický koordinátor ITI OA Petr Kolář. „Pro tento projekt je v souladu s předchozím jednáním ŘV ITI OA navržena alokace až 100 mil Kč dotačních prostředků,“ dodal a dále informoval o stavu plnění územních integrovaných řešení.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023 a vyhlášení výzev č. 20 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro předkládání strategických projektů do programového rámce OP JAK, výzvu č. 21 Životní prostředí v OA pro programový rámec OPŽP a výzvu č. 22 Dopravní telematika II pro programový rámec OPD  v rámci období 2021-2027.

V závěru projednal Řídicí výbor aktualizaci integrovaných řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027.

Příští jednání Řídicího výboru ITO OA proběhne ve středu 1.2.2023.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge