Informace k nastavení indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů IROP

napsáno dne

Jedním ze způsobilých výdajů v rámci projektů podporovaných z IROP mohou být výdaje spojené s opatřením na zvýšení energetické účinnosti pro renovaci/výstavbu budov. Detailnější podmínky a výčet způsobilých výdajů pro jednotlivé výzvy jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“).

Energetické úspory se prokazují prostřednictvím celkové dodané energie, která je hlavním ukazatelem energetické náročnosti budovy.

Úspory se vykazují prostřednictvím indikátoru 323 000 – Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (podrobně příloha SPPŽP – Metodické listy indikátorů – indikátor 323 000). Aby bylo možné vykázat úspory v indikátoru 323 000 je nutné doložit Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů pro současný a navrhovaný stav. V tabulkách jsou uvedeny varianty dokládání PENB a vykazování indikátoru 323 000 (dále jen „INDI 323 000“).

V závislosti na výzvě, do které byl daný projekt podán, je uvedeno rozdělení v tabulce Dokládání-PENB.

Podrobnější informace najdete v článku na webu CRR. V případě dotazů se obracejte na Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Zdroj:  CRR

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge