Nové kroky a výzvy: Pohled na 34. zasedání Řídicího výboru pro Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace

napsáno dne

V Olomouci dne 27. března 2024 proběhlo 34. zasedání Řídicího výboru pro Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA).

Prvním bodem jednání bylo ukončení procesu tvorby programových rámců Olomoucké aglomerace v souvislosti se schválením posledního rámce strategie Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Tímto krokem došlo k uzavření administrace neúspěšných projektů předložených v jednotlivých výzvách.

V dalším bodě výbor projednal a schválil vydání vyjádření o souladu projektů se Strategií Olomoucké aglomerace. Kladné vyjádření obdržely projekty v oblastech zvyšování kvality vzdělávací infrastruktury základních škol, revitalizace památek, rozvoje infrastruktury a vybavení muzeí a zvyšování bezpečnosti v dopravě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V souvislosti se schválením posledního programového rámce OP TAK schválil řídicí výbor vyhlášení 1. vyzvání k aktualizaci projektů v oblasti Služby infrastruktury. Předkladatelé uvedení v programovém rámci mohou aktualizovat své projekty od 2. 4. 2024 do 4. 9. 2024. Prostřednictvím vyzvání dojde k podpoře projektů, které cílí na rozvoj inovačního podnikání v Olomoucké aglomeraci. Jejich realizace akceleruje přenos inovativních řešení z excelentního základního výzkumu do praxe a zároveň přispěje k rozvoji aplikačního potenciálu výzkumných organizací v aglomeraci a k vyšší provázanosti celého inovačního řetězce. Podrobné informace najdete na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu.

Během jednání bylo také projednáno plnění Realizačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025. Diskuse se zaměřila na hodnocení pokroku v realizaci plánovaných aktivit a stanovení priorit pro nadcházející období.

Dalším bodem byla aktualizace 5. vyzvání nositele ITI OA pro opatření Sociální bydlení (IROP). Tento bod přinesl revizi a případné úpravy v oblasti podpory sociálního bydlení, které jsou klíčové pro zlepšení životních podmínek v regionu.

Toto zasedání ŘV ITI OA tak přineslo řadu klíčových rozhodnutí, které definují další směřování rozvoje Olomoucké aglomerace a zajišťují koordinovanou implementaci integrované strategie pro lepší budoucnost regionu. Zápis z jednání najdete na webových stránkách Olomoucké aglomerace v sekci Zápisy z jednání.

 

 

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge