Olomoucká aglomerace má schválený první programový rámec, nositel ITI vyzývá žadatele k aktualizaci projektů

napsáno dne

Zastupitelé města Olomouce i Řídicí orgán OPD schválili Programový rámec Operačního programu Doprava. Nositel ITI Olomoucké aglomerace nyní vyzývá žadatele uvedené na Seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Vyzvání  již bylo zahájeno a skončí 15. 11. 2023. Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření řídicího výboru prostřednictvím webové aplikace nositele. „Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. V případě významných změn bude posuzována souladnost strategického projektu s integrovanou strategií,“ sdělil manažer ITI Olomoucké aglomerace Aleš Martinec.

Nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace byla pro období 2021-2027 rezervována alokace v rámci Operačního programu Doprava přes 750 mil. Kč. Celkem 602 mil. Kč míří do infrastruktury městské drážní dopravy, konkrétně do výstavby a modernizace tramvajových tratí. Realizovány budou projekty, jejichž účelem bude zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě.

 

Dalších 148 mil. Kč z Operačního programu Doprava půjde do oblasti dopravní telematiky. Opatření bude směřovat do efektivnějšího řízení dopravy. Zajištěna bude lepší informovanost účastníků dopravního provozu na významných křižovatkách o kapacitách parkovacího systému a dalších dopravních situacích ve městě a celé aglomeraci. Tímto dojde k zajištění lepší průjezdnosti městy. „Hlavní přínosy projektů spatřujeme ve zvýšení plynulosti dopravy, omezení zatížení, snížení nadbytečného pojíždění po městě při hledání parkovacích míst, snížení hlučnosti a vypouštěného množství emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek do ovzduší a především zvýšení komfortu účastníků dopravního provozu,“ vyzdvihl tematický koordinátor ITI Petr Kladivo.

Součástí programového rámce OPD jsou strategické projekty:

Infrastruktura městské drážní dopravy

 • Tramvajová trať III. etapa – Povel
 • Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční
 • Modernizace tramvajové trati ul. Palackého – Litovelská -Tř. Míru

ITS – dopravní telematika

 • Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru (Olomouc)
 • Náměstí Národních hrdinů – Havlíčkova – koordinovaný tah křižovatek, SSZ (Olomouc)
 • Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
 • Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc
 • Detekce obsazenosti parkovacích míst
 • Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově
 • Třída Kosmonautů – koordinovaný tah, SSZ (Olomouc)
 • Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS)

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge