Olomoucká ITI připravuje vydání dvou publikací

napsáno dne

Profilovou publikaci nejúspěšnějších projektů ITI OA za programové období 2014-2020 v těchto dnech připravuje tým ITI Olomoucké aglomerace. Kniha bude zahrnovat okolo 100 nejvýznamnějších integrovaných projektů aglomerace zrealizovaných za finanční podpory Evropských strukturálních fondů. „Publikace bude strukturována dle dílčích oblastí jako je podnikání a výzkum, zaměstnanost, mobilita, životní prostředí, školství a podobně. Obsahovat bude vždy anotaci a registrační číslo projektu, dobu realizace, alokaci a fotografii projektového řešení,“ uvedl tematický koordinátor ITI OA Ondřej Lakomý.

V těchto dnech rovněž finišují práce na odborné brožuře Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-2027. Brožura podává ucelené informace o integrovaných územních investicích Olomoucké aglomerace, definuje její vymezení,  operační programy a alokace, ale specifikuje také vize a cíle ITI z hlediska integrované strategie. „Integrované územní investice jsou novým nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené metropolitní oblasti při využití finančních zdrojů z více operačních programů,“ vysvětlil koordinátor.  Na základě analýzy problémů a potřeb v rámci Olomoucké aglomerace byly vymezeny čtyři strategické cíle – Inteligentní a inovativní ekonomika, Vzdělanější a inkluzivní společnost, Kvalita životního prostředí, podpora památek a cestovního ruchu a Udržitelná a bezpečná doprava.  „Struktura cílů byla stanovena tak, aby se částečně přibližovala cílům hlavní investiční politiky Evropské unie pro období 2021–2027,“ dodal Lakomý závěrem.

Realizace obou publikací je součástí Komunikačního plánu ITI OA pro rok 2023, jejich vydání se předpokládá v první polovině letošního roku.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge