Předvánoční zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace proběhlo v Mozarteu

napsáno dne

V pořadí již 31. zasedání Řídicího výboru Olomoucké aglomerace se uskutečnilo ve středu 13. 12. 2023 tentokrát v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc. Před samotným jednáním provedl Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc členy výboru nově zpřístupněnými prostorami Arcidiecézního muzea Olomouc, které byly zrekonstruovány prostřednictvím projektu Olomoucké aglomerace Adaptace objektů v areálu NK Olomoucký hrad s Kostelem sv. Václava (více o projektu ZDE).

Jednání se zúčastnili také zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kteří seznámili členy výboru se svou činností pro ITI s důrazem na větší spolupráci při implementaci ITI a přípravě na budoucí programové období.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V samotném úvodu jednání byl představen projekt Adaptace objektů v areálu NK Olomoucký hrad s Kostelem sv. Václava do většího detailu. Dále byly prezentovány a schváleny aktualizované strategické projekty v rámci vyhlášených vyzvání. Projekty zahrnují širokou škálu oblastí od vzdělávání a kulturního dědictví po dopravní infrastrukturu. Jedná se o projekty jako půdní dostavba a rekonstrukce ZŠ Kostelec na Hané a revitalizace ohradní zdi barokní zahrady u Vojenské nemocnice Olomouc. Tyto projekty nejenže přispějí k zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury a ochrany kulturního dědictví, ale také podpoří cíle udržitelného rozvoje v regionu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V další části jednání byly prezentovány klíčové aktivity a plány pro regionální rozvoj. Ing. Radek Dosoudil představil Regionální stálou konferenci Olomouckého kraje jako platformu pro výměnu informací, podporující partnerství v kraji. Zmíněna byla témata jako silnice II. třídy, zdravotnický záchranný systém, a střední školství. Dále byly nastíněny plány na rok 2024, včetně centra bezpečí a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Členům výboru bylo také prezentováno téma koncentrace osídlení z Atlasu Olomoucké aglomerace II, zdůrazňující jeho význam pro vymezování aglomeračních areálů a urbanizační dynamiku. S důrazem na Olomouckou aglomeraci, s hustotou zalidnění 227 obyv./km2, byla vysvětlena změna v urbanizačních trendech a jejich vliv na velikostní kategorie obcí. Například vývoj od prvního sčítání lidu v roce 1869 do současnosti ukázal zvýšení počtu malých obcí a posílení role větších měst.

Závěrem byla projednána řada metodických aktualizací a stanovisek v rámci zlepšení procesů pro využití integrovaných nástrojů. Mezi klíčové změny patří upřesnění procesu schvalování zprávy o plnění integrované územní strategie, postup pro posuzování žádostí o podporu v rámci ITI, a nové pokyny pro zpracování změn programového rámce IROP – ITI. Součástí tohoto bodu bylo také představení návrhu metodického stanoviska č. 3 k MP INRAP, jehož předmětem je standardizace vybraných postupů implementace integrovaných strategií.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge