Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Popis rámce

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je realizován prostřednictvím opatření Strategie Olomoucké aglomerace č. 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.

Opatření 1. 1.2 je zaměřeno na rozvoj inovačního ekosystému prostřednictvím budování a rozvoje inovační infrastruktury pro výzkum a inovace, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru, podporu spolupráce a komercionalizace výsledků výzkumu. Cílem opatření je rozvoj otevřených technologických center v Olomoucké aglomeraci, umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů, které budou poskytovat specializované služby pro malé a střední podniky, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech. Součástí je i možná podpora rozvoje tzv. testbedů, či Center pro digitální inovace, v rámci nichž podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám souvisejícím se zaváděním nových technologií včetně strategického poradenství v oblasti financování, nových trhů a podnikatelských modelů či nových příležitostí pro spolupráci v oblasti digitální transformace a využívání digitálních technologií. Cílem opatření je současně podpora rozvoje sdílených kapacit pro výzkum a inovace v aglomeraci – klastrů, technologických platforem, inovačních center, hubů a co-workingových center, vytváření vazeb mezi podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, huby a dalšími podpůrnými organizacemi, prohloubení inteligentní specializace dle priorit Národní RIS3 strategie, vytváření inovačních a investičních příležitosti ve spolupráci s velkými podniky a akcelerace průmyslové změny.

Seznam strategických projektů

k 11. 3. 2024
Stáhnout

Programový rámec OP TAK

k 11. 3. 2024
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge