Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

Popis projektu

Stavba byla navržena jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V úvodním úseku je součástí trasy chodníku autobusová zastávka. Byla provedena úprava nástupiště a přeložka lampy veřejného osvětlení, která zasahovala do nástupní hrany. Chodník byl veden s odstupem od silnice I/47 a byl pravidelně přerušován sjezdy k nemovitostem. V místě sjezdu je chodník proveden v zesílené konstrukci.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge