II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE

Popis projektu

Realizací projektu došlo v řešené trase k vybudování přeložky silnice II/366 v úseku od stávající křižovatky silnice II/366 se silnicí II/449 ve směru na Smržice po napojení na okružní křižovatku na ul. Olomoucká, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Přeložka silnice tvoří vnější městský okruh, který zajistí propojení rychlostní komunikace R46 se silnicí II/449 a II/366 ve směru na Kostelec. Součástí stavby bylo i přemostění stávající cyklostezky  z Prostějova do Smržic. Realizace projektu přispěla ke kvalitní dopravní infrastruktuře v aglomeraci, která je jedním z klíčových faktorů ekonomického rozvoje tohoto území, a umožní bezpečný, plynulý, hospodárný a pohodlný silniční provoz s omezeným vlivem na životní prostředí.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge