MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV – PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14

Popis projektu

Realizací projektu došlo k modernizaci tří polytechnických, dvou jazykových učeben, matematické učebny, společné učebny chemie, fyziky a přírodopisu a venkovní učebny (doplněním o učební altán, zpevněné plochy, učební gabionovou stěnu) a jejich vybavením moderními didaktickými pomůckami. Předmětná modernizace umožnila efektivnější praktickou výuku a využívání multimediálních prezentací a vizualizací ve výuce. Díky modernizaci venkovní učebny škola zatraktivnila výuku přírodovědných předmětů výukou ve školní zahradě a současně se výukou ve venkovním prostředí podílí na environmentální výchově žáků. V rámci konektivity byla škola vybavena novými datovými rozvody a bylo vytvořeno spojení optickým kabelem z místnosti serverovny do nových učeben. Dodáno bylo i nové vybavení ICT nezbytného pro výuku v odborných učebnách. V rámci stavebních úprav byly provedené další úpravy, díky nimž je škola zcela bezbariérově přístupná pro všechny handicapované osoby.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge