Rozšíření separace odpadů v obci Pňovice

Popis projektu

V obci Pňovice bylo na dvou stanovištích vystavěno 7 ks podzemních kontejnerů na separovaný odpad (papír, plasty, sklo). Současně došlo k posílení odděleného sběru bioodpadu v domácnostech
a odděleného sběru papíru, plastu a kovu. Pořízeny byly kontejnery pro sběr bioodpadu a nainstalovány kontejnery pro sběr jedlých olejů.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge