Řídicí výbor schválil poslední programový rámec Strategie Olomoucké aglomerace

napsáno dne

V pořadí již 33. zasedání Řídicího výboru ITI OA, které se uskutečnilo 14. 2. 2024, se neslo ve znamení vydávání vyjádření ke strategickým projektům, podpory inovací, vědy a výzkumu a ekologické dopravy.

Jednání zahájil Ing. Aleš Marousek, ředitel územního odboru IROP pro Olomoucký kraj, CRR ČR a Ing. Marta Hašová, specialistka na oblast zelené infrastruktury. Členům výboru a dalším zájemcům z řad předkladatelů strategických projektů představili aktuální informace v rámci IROP 2021-2027, aktuálně vyhlášené a plánované výzvy. Sdělili, jak probíhá výběr projektů, různá doporučení pro žadatele a dále informace ohledně příjmu žádostí pro projekty zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí a blíže přiblížili problematiku této nové aktivity.

V dalším bodě výbor projednal a schválil vydání vyjádření o souladu s projektů se Strategií Olomoucké aglomerace. Kladné vyjádření obdržel například projekt Základní školy Bohuňovice na přístavbu a vybudování odborných učeben, Římskokatolická farnost Šternberk na projekt Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku či projekty mezisektorové spolupráce v oblasti vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity palackého v Olomouci.

Řídící výbor projednal další vyzváními k aktualizaci strategických projektů. Konkrétně se jedná o vyzvání o oblast terminály, nákup vozidel a dobíjecí stanice. Klíčové parametry vyzvání jsou obdobné, jako v již dosud vyhlášených. Vyzvání pro aktivitu „terminály“ bude otevřeno do 26. 6. 2024. Vzhledem k rozsahu projektu zaměřeného na pořízení bezemisních vozidel a k požadavkům na časové sladění s realizací dobíjecích stanic budou tato dvě vyzvání otevřena až do konce roku 2025. „Standardním požadavkem na předkladatele aktualizovaných záměrů je doložení stavební připravenosti a studie proveditelnosti“, uvedl tematický koordinátor ITI OA Petr Kladivo. Přehled vyhlášených vyzvání je uveden na stránkách Olomoucké aglomerace v sekci Výzvy.

V následujících bodech jednání řídicí výbor hodnotil strategické projekty předložené do 29. výzvy Služby infrastruktury II Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), která byla vyhlášena od 21. 8. 2023 do 31. 1. 2024. Byly hodnoceny projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj inovačních a vývojových aktivit malých a středních podniků v Olomoucké aglomerace. Cílem strategických projektů je posílit inovační ekosystém v Olomoucké aglomeraci prostřednictvím výstavby inovační infrastruktury, podporu spolupráce a komercionalizace výzkumu. Specificky se zaměřují na vytváření otevřených technologických center nabízejících testování nových technologií a konceptů, poskytování specializovaných služeb pro MSP a startupy s důrazem na inovace a ochranu duševního vlastnictví. Projekty také podporují propojení podniků, výzkumných organizací a technologických hubů, s cílem rozvíjet inteligentní specializaci v souladu s národní strategií RIS3 strategií.

Na hodnocení strategických projektů navázal bod, ve kterém řídicí výbor schválil poslední programový rámce Strategie Olomoucké aglomerace pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). „Schválení programových rámců v ŘV ITI OA a zastupitelstvu Olomouce je obecně podmínkou čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu“, uvedl metodik ITI OA Vlastimil Mikulášek. Programový rámec OP TAK byl schválen v celkové výši 461 mil. Kč.

Jednání řídicího výboru uzavřelo vyhodnocení komunikačního plánu nositele ITI OA za rok 2023, schválení nového komunikačního plánu na rok 2024. V roce 2023 byly realizovány klíčové projekty zaměřené na posílení informovanosti a viditelnosti Olomoucké aglomerace. Mezi nejvýznamnější patří vydání profilové knihy „100 úspěšných projektů OA 2014-2020″, aktualizovaný Atlas OA II, široce zaměřená outdoorová reklamní kampaň a v neposlední řadě dokončení populárně naučného dokumentu Kulturní dědictví Olomoucké aglomerace. V roce 2024 budou realizovány aktivity jako diseminace dokumentu Kulturní dědictví Olomoucké aglomerace například do informačních center či na sociální sítě, druhá etapa outdoorové kampaně či převedení Atlasu OA do digitální podoby.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge