Schválen druhý programový rámec, 380 milionů Kč z OP JAK půjde do výzkumů a inovací

napsáno dne

 

Programový rámec Operačního programu Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace včetně Seznamu strategických projektů byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce a následně Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, který je řídicím orgánem operačního programu. Schválení programových rámců je obecně podmínkou pro čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu, která v případě OP JAK činí pro období 2021-2027 celkem 380 mil. Kč. Tyto finanční prostředky směřují do oblasti rozvoje kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. O finanční podporu se uchází celkem 7 strategických projektů. „Cílem opatření je podpora inovačního ekosystému, především rozvoj výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií do ekonomiky prostřednictvím podpory rozvoje kapacit výzkumných týmů, navazování strategických partnerství a posilování dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou,“ uvedl tematický koordinátor olomoucké ITI Ondřej Lakomý.

Projekty se zaměřují na rozvoj zázemí a kapacit výzkumného prostředí v Olomoucké aglomeraci tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu. Jeho výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy. „Hlavním cílem opatření je příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou například podniky a vytvoření mezioborových partnerství, využívajících existující výzkumnou infrastrukturu, které bude pokračovat i po ukončení projektů,“ uzavřel Lakomý.

Součástí programového rámce OP JAK jsou strategické projekty:

  • Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové, zemědělské a medicinské praxi
  • Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění
  • Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci
  • Optické technologie
  • Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi – Nové omické technologie
  • Nové technologie pro digitální zdravotnictví
  • Hydrodynamické stroje pro chytrou energetiku

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge