Téměř 65 milionů korun na rekonstrukci Státního hradu Šternberk

napsáno dne

Státní hrad Šternberk, dominanta olomouckého regionu, kterou zná snad každý obyvatel Olomoucké aglomerace. Takto se dá charakterizovat Šternberský hrad, který zdobí výběžek Nízkého Jeseníku již od poloviny 13. století a jehož zakladatelem byl Zdeslav ze Šternberka. Díky nástroji ITI Olomoucké aglomerace prošla tato národní kulturní památka rekonstrukcí podhradí a hradního parku, a to za téměř 65 milionů korun. Co zajímavého o památce prozradila Helena Gotwaldová, kastelánka hradu Šternberk, se dočtete v rozhovoru.  

Můžete říct stručně něco k historii Hradu?

Gotický hrad Šternberk, patří k nejvýznamnějším památkám na Moravě. Kolébku jednoho z  nejvýznamnějších českých aristokratických rodů,  založil v polovině 13. století pravděpodobně Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka.  Původně gotická stavba prošla během století řadou stavebních úprav,  které nenásilně propojily různé historické slohy od renesance až po začátek 20.století. Najdete tu gotiku společně s renesancí, ale také ukázky barokní výzdoby či stopy empíru a secese. Hradní interiéry překvapí návštěvníky svou velkorysostí a rozmanitostí  uměleckých předmětů, dovezených z celé Evropy, především pak umění 15. století. Výjimečně dochovaná  kolekce   sbírek  Jana II.  z  Liechtensteinu,  tvoří z hradních interiérů výkladní skříň knížecí sběratelské vášně. Pozoruhodné hradní dějiny, úžasný výhled do okolní krajiny, stejně tak jako samotná architektura či mimořádné hradní sbírky, uchvátí svým neopakovatelným kouzlem každého, kdo Šternberk navštíví.

Jak dlouho trvala realizace projektu?

Délka realizace projektu byla stanovena na 30 měsíců od předání staveniště  (2019 – 2021). Tato lhůta i přes určité prodlevy v harmonogramu, který ovlivnilo počasí a nutné změny v technologii,    při zajištění všech potřebných kroků vedoucích k realizaci,  byla dodržena.

Probíhaly práce i mimo toto období?

Mimo uvedené období samozřejmě probíhaly činnosti spojené s vypracováním projektové dokumentace, schvalovací procesy  a dalšími administrativní kroky ke splnění podmínek pro příjem dotace.  Projekt, který byl realizován díky dotaci ITI, vznikal postupně a jeho začátek  se datuje do roku 2011. Postupně byl dopracováván a současně byly podávány žádosti na různé druhy dotací např. „ Norské fondy“. Bohužel bez úspěchu.  Dále byl v období let 2019 – 2020 restaurován ojedinělý soubor 13 kachlových kamen. Stáří kamen se pohybuje ve velkém rozpětí, od druhé poloviny 16. století až po první polovinu 20. století. Najdeme mezi nimi kusy renesanční, rokokové, klasicistní i empírové. Postupně je restaurován soubor židlí a křesel s gobelínovými květinovými potahy pocházející rovněž ze sbírky posledních majitelů Liechtensteinů, který se na hrad vrátil po více jak 60 letech. Každoročně je restaurováno několik oken a vstupních dveří z období lichtensteinské přestavby. Kácení a ořezy v hradním parku jsou rovněž každoroční nutnou údržbou.

Dařilo se rekonstruovat dle stanového harmonogramu?

Harmonogram prací se díky dobré spolupráci se zhotovitelem a celým realizačním týmem podařilo udržet dle plánu, i když to nebylo jednoduché a muselo dojít k některých úpravám a časovým přesunům.

Co vše bylo předmětem projektu?

Práce probíhaly na objektu bývalého strážního domku, šatlavy a přilehlého vstupního portálu. Na konci roku 2021 byly dokončeny práce jak v exteriérech, tak interiérech. V objektu strážního domku vznikla nová pokladna hradu, obchod se suvenýry, expoziční prostory, hygienické zařízení a zázemí pro turisty včetně bezbariérového přístupu do části objektu. Rekonstrukcí prošel i navazující vstupní portál a budova bývalé šatlavy, která poskytne vhodné zázemí pro lapidárium. Další část prací proběhla na objektu bývalé ledovny, významné technické památky hradu Šternberk. Ta bude v budoucnu součástí nového technického okruhu. Pro větší komfort návštěvníků kulturních akcí vznikly toalety. V areálu hradního parku proběhly práce na statickém zajištění historického mostu, opravou prošla cestní síť, park byl osazen mobiliářem a vznikla nová vyhlídková pergola včetně herních prvků pro děti.

Byla omezena činnost hradu?

V průběhu rekonstrukce jsme se snažili, abychom nijak neomezili naše návštěvníky. I díky covidovým restrikcím se to relativně povedlo. Prohlídky hradu probíhaly bez omezení po celou dobu rekonstrukce, částečně omezený byl provoz v hradním parku.

Který rok byl náročnější na rekonstrukci?

Nejnáročnější byl druhý rok rekonstrukce, ve kterém probíhal největší objem prací.

Součástí projektu také bylo zpřístupnění dosud nepřístupných prostor, můžete říct kterých?

Nově je zpřístupněn objekt strážního domku, kde vznikla pokladna, prodejna suvenýrů, malý přednáškový sál a aktuálně je zde možné shlédnout výstavu „Páni na Šternberku“. Protější objekt bývalé šatlavy a ledovny v hradním parku otevíráme návštěvníkům při vybraných příležitostech. Zpřístupněna byla nově vzniklá pergola, která nahradila původní užitkový skleník, který sloužil jako zásobárna zeleniny hradní kuchyně.

V čem je tato památka unikátní?

Možná úplně jednoduchá odpověď je,

  • že zde stojí již 700 let
  • že zde byla ještě dříve než město Šternberk
  • že se střídali majitelé, kteří hrad zvelebovali a modernizovali
  • že stejnojmenný hrad byl o něco dříve postaven u řeky Sázavy a jmenuje se Český Šternberk a měl stejného zakladatele jako náš hrad
  • že nejslavnější období toho hradu bylo na počátku spojené se jménem zakladatele a následně nejvýznamnějšího Šternberka Alberta II. a další nejslavnější éra hradu, která trvá dodnes, je dílem posledních majitelů Liechtensteinů,
  • a v neposlední řadě bychom mohli jmenovat nádherný a hodnotný mobiliář, architekturu, prostě bylo by toho hodně, proč stojí za to náš hrad navštívit.

Součástí rekonstrukce je také technicky ojedinělá stavba ledovny. V čem spočívá její ojedinělost a k čemu tato stavba sloužila?

Byla vybudovaná kolem roku 1910 s jehlancovou střechou a s komorou pro ukládání ledu. Přísun ledu byl zajištěn otvorem ve zdi ze směru ulice Na Valech tak, aby plnění ledovny bylo co nejrychlejší. Obecně před naskladněním ledu bylo nutné v ledovnách co nejvíce snížit vlhkost. Několik dní před navážkou umístili dovnitř sudy s nehašeným vápnem, které na sebe vlhkost navazovalo. V drobných zámeckých ledovnách se led rozbíjel na drť a za pomoci palic pěchoval. Nadrcená směs umožňovala kuchyňským zaměstnancům jednodušší manipulaci a eliminovala úrazy při použití sekáčku. Zařízení na způsob zámeckých ledoven vznikala už ve starověku a v hranicích České republiky se s ledovnou může návštěvník setkat třeba ve Slatiňanech ve Východních Čechách.

Přišli jste v průběhu rekonstrukce na něco zajímavého, „tajného“, co jste doposud nevěděli?

Při přestavbě jsme neobjevili žádnou tajnou chodbu, studnu, fresky či něco podobně nečekaného. Ale přesvědčili jsme se o skutečnosti, že naši předci dokázali zpracovat a využít veškerý vhodný stavební materiál, který měli k dispozici. A tak jsme se setkali se zazděnými pískovcovými portály či kameny. Pod nánosy omítek byly objeveny původní otvory pro okna, zazděné mříže a další nečekané objevy.

Jaké nejvýznamnější akce jsou v průběhu roku na hradě realizovány?

Hrad Šternberk je nejvýznamnějším kulturním centrem ve městě. Doprovodné akce připravujeme po celý rok, je těžké vybrat jen několik. Jistě mezi ně patří celá série akcí v období Velikonoc, Mezinárodní den památek, Historický den na hradě, Hradozámecká noc, Podzimní mlsání a na rozdíl od jiných památek máme otevřeno po celou do dobu Adventu. Tradiční poslední akcí roku je Silvestr na hradě. Dále připravujeme doprovodné programy v Liechtensteinské kuchyni a nezapomínáme na akce pro děti.

Co vše může návštěvníkům nabídnout hrad Šternberk?

 Hrad Šternberk nabízí kromě již vyjmenovaných hodnot exteriéru i interiéru prohlídky od nejmenších návštěvníků až po seniory. Hrad nabízí několik prohlídkových okruhů

1. okruh „ Šlechtické reprezentační prostory“ zahrnuje kapli, chodbu a pokoje prvního patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Tento okruh umožňuje návštěvu i pro vozíčkáře.

2. okruh „Jak se žilo na šlechtickém sídle“ představuje pokoje druhého patra, kam patří např. Dámský salón, Lovecký pokoj nebo Velká jídelna. Přibližuje život šlechty od konce 18. do začátku 20. století, tedy dobu, kdy byl hrad ve vlastnictví rodu Liechtensteinů. Součástí obou základních okruhů je i návštěva rekonstruované lichtenštejnské kuchyně.

3. okruh „Celým hradem“, je určen pro náročné návštěvníky. Spojuje prohlídku obou základních okruhů do jednoho celku a nabízí například také hudební ukázku v podobě flétnových hodin.

Návštěvníci, které neláká organizovaná prohlídka s průvodcem, si mohou individuálně prohlédnout samostatný okruh „Liechtensteinská dominia střední střední Moravy“, který prezentuje různorodé aktivity rodu Liechtensteinů, bývalých majitelů hradu Šternberk, na území střední Moravy. V budově strážního domku je umístěna expozice „Páni na Šternberku“, jejímž hlavním cílem je představit šlechtické rody, které se svou činností otiskly do podoby hradu tak, jak jej známe dnes.

Příznivce netradičních prohlídek určitě zaujme „Technika na hradě“, která představuje technické vymoženosti jako je osobní a jídelní výtah, přibližuje vodovodní systém, prochází hradní půdou, navštíví hradní kuchyň a jejíž součástí je i návštěva zrekonstruované ledovny.

Pro rodiče s dětmi nabízí hrad speciální dětské prohlídky, kde se děti zábavnou formou seznámí s životem hradních obyvatel a plněním různých úkolů se aktivně zapojí do prohlídky. Rovněž pro školy a školky jsou připraveny tematické prohlídky, které jsou přizpůsobené věku jednotlivých školních skupin. Kromě prohlídek hradu mohou návštěvníci příjemně strávit čas při procházce v hradním parku nebo při posezení ve vyhlídkové pergole, kde najdou i dětské hřiště.

Zvýšila se revitalizací atraktivita samotného města Šternberka?

Zcela jistě. Hrad Šternberk je nejvýznamnějším turistickým cílem ve Šternberku a láká návštěvníky z celé ČR i zahraničí. Díky rekonstrukci je nyní ještě zajímavější nejen pro návštěvníky, ale také pro obyvatele, kteří vysoce hodnotí architektonickou úpravu hradního parku a vyhlídkové pergoly včetně dětského hřiště.  Jeho přínos pro město je zcela zásadní v oblasti turistického ruchu, protože návštěvnost cca 35 tis. návštěvníků  za rok je důležitá nejen pro podnikatele   v pohostinství, ubytování, gastronomii a v dalších  službách nabízející kulturní,  společenské a sportovní programy, ale pro celé město a okolí.  Je rovněž využíván městem a jinými institucemi k význačným společenským událostem jako ocenění, křest publikací, setkání podnikatelů a další.

Více informací o státním hradu Šternberk najdete na webových stránkách www.hrad-sternberk.cz.  Fotografie a informace o projektu najdete ZDE

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge