Výjezdní zasedání Řídicího výboru OA proběhlo tentokrát na Hradisku

napsáno dne

V pořadí 27. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 se uskutečnilo 20.9.2023 v areálu Vojenské nemocnice na Klášterním Hradisku. Strategický rozvoj této lokality a především prohlídka obnovené barokní zahrady byla předmětem úvodní části jednání řídicího výboru. Projekt VN Olomouc – okrasná zahrada, Sušilovo nám. za více než 34 milionů Kč byl podpořen finanční dotací ve výši 21,5 milionu Kč z programu IROP. O další zdroje financování se podělilo Ministerstvo obrany ČR a Vojenská nemocnice Olomouc. „Klášterní Hradisko je národní kulturní památka v gesci Armády ČR.  V roce 2012 byla od Statutárního města Olomouc odkoupena historická zahrada s cílem postupně zahradu zrevitalizovat, zvýšit její atraktivitu a zpřístupnit ji veřejnosti,“ uvedl ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda a dodal: „V rámci záchrany kulturního dědictví byly v zahradě zbudovány zpevněné plochy, vystavěny dvě kašny a dřevěné pergoly, došlo také k provedení sadových úprav. V následujících letech bychom v obnově zahrady chtěli pokračovat rekonstrukcí opěrných zdí. Počítáme také s vybudováním parkoviště. Zahradu bychom rádi využívali k různým kulturním akcím jako například k promenádním koncertům.“

Členové řídicího výboru byli v souvislosti s obnovou barokní zahrady na Klášterním Hradisku seznámeni s druhou částí populárně naučného dokumentu, který si nechala zpracovat Olomoucká aglomerace, v podobě časosběrného zdokumentování proměny historické zahrady na Hradisku.

Program zasedání dále pokračoval vydáním vyjádření Řídicího výboru ITI OA k aktualizovaným strategickým projektům v programu IROP, sdělením informací o plnění Komunikačního plánu nositele ITI OA a zprávou o aktualizaci Interních postupů nositele integrované územní strategie OA 2021-2027.

Závěrem řídicí výbor přijal informaci o finální alokaci v OPZ+. V oblasti Zaměstnanost bylo podpořeno celkem 5 projektů za 41,1 milionů Kč a v oblasti Sociálních služeb se podařilo podpořit 4 projekty 32 miliony Kč. „Díky úspěchu projektů ITI Olomoucké aglomerace byla navýšena celková alokace aglomerace o 6,6 milionů Kč a Olomoucká aglomerace tak  v rámci OPZ+ získala druhou nejvyšší alokaci ze všech ITI z celé ČR ,“ uvedl tematický koordinátor olomoucké ITI Ondřej Lakomý.

Příští jednání ŘV OA proběhne 18.10.2023.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge