1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (RSO 2.8 a RSO3.2)

Popis a postup

Žadatelé mohou v tomto období průběžně žádat o vydání vyjádření ŘV ITI prostřednictvím webové aplikace nositele. Při podání žádosti mohou aktualizovat své strategické projekty. Změny bude posuzovat ŘV ITI OA a v případě významných změn dojde k opětovnému posouzení souladnosti strategického projektu s integrovanou strategií podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyzvání. Podrobný postup je uveden v textu vyzvání.

Upozornění: Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze seznamu strategických projektů programového rámce OP Doprava schváleného na jednání Zastupitelstva města Olomouce dne 6. 3. 2023

Vyzvání ITI OA

OP Doprava
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Seznam strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace pro Operační program Doprava
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge