13. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců ZELENÁ INFRASTRUKTURA (SC 2.2)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí
    • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
    • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
    • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
    • doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 77. výzva IROP – Zelená infrastruktura (ITI) – SC 2.2 (MRR, PR) – předpoklad vyhlášení 4/2023

13. výzvě k předkládání strategických projektů do programových rámců

Zelená infrastruktura (SC 2.2)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge