16. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců CESTOVNÍ RUCH (SC 4.4)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení,
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení,
  • naučné stezky,
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí,
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center,
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/ rekreační plavbu,
  • parkoviště u atraktivit CR.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 90. výzva IROP – Cestovní ruch (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR)  – předpoklad vyhlášení 7/2023

16. výzvě k předkládání strategických projektů do programových rámců

Cestovní ruch (SC 4.4)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge