Výzva OPZ+ Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

Popis a postup

Statutární měst Olomouc jako nositel integrované Strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje výzvu ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS 2021-2027, SC 1.1 a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky, opatření integrované Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

Přiložené soubory

Výzva OPZ+ 2.2.1

Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge