21. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA

napsáno dne

Hned v úvodu 21. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027, které se konalo ve středu 22. 3. 2023, byl jmenován nový zástupce člena Řídicího výboru Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora statutárního města Prostějova, který ve funkci nahradil Jiřího Pospíšila.

Řídící výbor se dále zabýval hodnocením strategických projektů, předložených v rámci výzev č. 11 Služby infrastruktury OP TAK, č. 12 Neformální vzdělávání IROP, č. 19 Terminály IROP, č. 21 Životní prostředí v OA OPŽP, č. 23 Sociální bydlení II IROP a č. 24 Sociální služby II IROP.

Členové Řídicího výboru ITI OA se seznámili s aktuálními informacemi k plánovaným výzvám IROP  v oblasti památky, cestovní ruch a zelená infrastruktura a projednali harmonogram výzev na rok 2023 a 2024. „Řídicí orgán programu IROP provedl v únoru průzkum absorpční kapacity, z něhož vyplynula mnohonásobně vyšší poptávka území nad plánovanou alokací u individuálních výzev IROP zaměřených na aktivity památky a cestovní ruch. Z tohoto důvodu ŘO IROP plánuje přistoupit k zacílení těchto výzev a nastavení dalších podmínek výzev, které by omezily absorpční kapacitu v území, uvedl tematický koordinátor ITI Petr Kolář.

Výzvy č. 51 a 52 Památky plánuje řídicí orgán vyhlásit v květnu 2023. Jsou zaměřeny na revitalizaci památek, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických nebo edukačních center, anebo na restaurování, evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů včetně digitalizace, dále na zabezpečení památek, revitalizaci parků u národních kulturních památek a u památek UNESCO či parkoviště u památek.  V červnu by pak měly být vyhlášeny Výzvy č. 81 a 82 v oblasti cestovního ruchu, které cílí na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu, tzn. budování a revitalizace doprovodné infrastruktury jako odpočívadla, sociální zařízení, navigační systémy, budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, propojená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce nebo budování turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku, parkoviště u atraktivit ČR.  „Výzvy č. 63, 64 a 65 Zelená infrastruktura byly vyhlášeny dne 9. 3. 2023 s tím, že příjem žádostí o podporu v MS 2021+ bude zahájen v lednu 2024,“ doplnil tematický koordinátor této oblasti Petr Kladivo.

Na závěr byly projednávány informace o nových komponentách Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj spolu s harmonogramem řešení. Ty se týkají transformace cestovního ruchu, reformy dostupného bydlení a systémové podpory veřejných investic.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge