Mezinárodní spolupráce

Projekt „Společně pro rozvoj aglomeraci 2020+“ (Agglomerations4Borderlands 2020+) realizuje Sdružení Opolské aglomerace a dva čeští partneři: Statutární město Olomouc a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Projekt je realizován od února 2020 do ledna 2023.

Partneři projektu představují instituce odpovědné za identifikaci problémů spojených s rozvojem aglomerací v zázemích Opole a Olomouce a dvě z nich (SAO a město Olomouc) také za zavádění integrovaných územních investic v období 2014-20. V září 2016 podepsaly SAO a město Olomouc, jako první subjekty tohoto druhu ve svých zemích, dohodu o přeshraniční spolupráci. Projekt řeší problém nedostatečné spolupráce mezi institucemi odpovědnými za rozvoj funkčních oblastí kolem Opole a Olomouce.

Cílem této spolupráce je zkvalitnění veřejných politik uplatňovaných v aglomeračních oblastech prostřednictvím přenosu dobrých zkušeností.

Spolupráce je založena na:

  • rozšíření výměny pracovníků na jiné instituce (včetně pracovníků měst/obcí),
  • pomoc obcím a nevládním organizacím, které nemají partnery na druhé straně hranice, při
  • zakládání přeshraniční spolupráce
  • porovnání nástroje ITI v obou zemích (na webových stránkách projektu) s cílem přenést osvědčené
  • postupy na druhou stranu hranice,
  • spolupráce partnerů při využívání prostředků z jiných programů a výměna zkušeností týkajících se účasti v dalších programech EU – včetně ETC (např. Interreg Europa, Interreg Central Europe, Urbact atd.)

Současná situace partnerských institucí vyžaduje úzkou spolupráci a zintenzivnění přeshraničních kontaktů, což povede k výměně zkušeností a dalšího rozvoje aglomerací. Výměna zkušeností se bude týkat především těchto témat: zavádění nástroje integrovaných územních investic, inovativní trendy v rozvoji měst, obnovitelné zdroje energie, kultura, biodiverzita v městských oblastech, revitalizace bývalých průmyslových ploch, prevenci rizik, řeky jako šance pro rozvoj aglomerací a politiky zaměřené na seniory.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge