ROZHOVOR: Do rozvoje infrastruktury pro cyklisty se v Olomoucké aglomeraci významně investuje

napsáno dne

Během posledních několika málo let vzrostl počet cyklistů v Olomouckém kraji zhruba o 12 %,“ říká krajský cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Nárůst počtu cyklistů potvrzují reálná data z automatických sčítačů, kterých je na Olomoucku nainstalováno celkem 10. Cyklodoprava představuje nezastupitelnou roli při formování udržitelné mobility, a to hlavně ve městech nebo městských oblastech. Investice do jejího rozvoje významně podporuje Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a nástroje ITI (Integrované teritoriální investice). Další podpora pak přichází z národní úrovně od Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze strany krajů.  Například díky podpoře Olomoucké aglomerace, která nástroj ITI administruje, získalo v letech 2014-2020 dotační podporu ve výši téměř 170 mil. Kč hned 15 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury v Olomouci, Prostějově, Přerově, Uničově, Litovli, Hranicích, Šternberku a v dalších městech a obcích aglomerace. Nemotorová doprava, výstavba, rekonstrukce a modernizace komunikací pro cyklisty a investiční plány v cyklodopravě do budoucích let byly tématem rozhovoru s týmem krajských cyklokoordinátorů Stanislava Loserta, Jaroslava Martinka a Petra Smítala, se kterými úzce spolupracuje i koordinátor aglomeračních projektů Petr Kladivo.

Jaké investiční akce ve výstavbě a údržbě cyklistických komunikací byly v nedávné době provedeny?

Stanislav Losert: V roce 2016 byla sídla v Olomoucké aglomeraci propojena 350 kilometry cyklistických komunikací. Díky systematické podpoře všech partnerů bylo vybudováno od roku 2017 do letošního roku dalších 133 km cyklistických komunikací, takže v současnosti síť tvoří již více než 480 km cest. Dotační prostředky jsme získali jak za přispění nástroje ITI, podařilo se zrealizovat projekty i v individuálních výzvách IROP nebo s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. Důležité bylo i spolufinancování ze strany měst, obcí a dalších partnerů.

Zmíníte projekt, který byl z vašeho pohledu pro naši aglomeraci nejzajímavější?

Petr Kladivo: Klíčovou vizí a strategickým plánem bylo dokončení všech úseků Moravské stezky, na jejímž vybudování se největší města aglomerace dohodla již v roce 2008. Posledním vybudovaným úsekem na této trase byla cyklostezka mezi obcí Nemilany a Kožušany.  Mezi vlajkové projekty, které se podařilo dotáhnout k úspěšné realizaci, patří propojení Litovle a Uničova. Přibližně desetikilometrový úsek mezi centry obou měst mohou nyní cyklisté projet po zbrusu nové stezce. Stejně zajímavé je i propojení Uničova se Šternberkem. Nyní se čeká na vybudování posledního úseku mezi Rybníčkem a Mladějovicemi, což je naplánováno na letošní rok. Když k tomu ještě připočtěte vybudovanou cyklostezku Olomouc – Šternberk a bezpečný koridor pro cyklisty CHKO Litovelským Pomoravím v úseku Olomouc – Litovel, pak nám z toho vyjde bezpečný cyklistický okruh v délce cca 60 km po trase Olomouc – Šternberk – Uničov – Litovel – Olomouc.

A na jaké novinky se mohou obyvatelé Olomoucké aglomeraci těšit?

Stanislav Losert: Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že cyklostezky, trasy a další komunikace pro cyklisty nekončí na hranici vymezeného území aglomerace. Plynule pokračují do sousedních regionů a je naším úkolem zajistit jejich bezproblémové napojení nebo propojení. Proto zřejmě největší událostí v regionu bude otevření nové cyklolávky u obce Ústí (Hranicko) spolu s otevřením cyklostezky Černotín – Ústí – Hranice. Slavnostní otevření se plánuje na 29. 6. 2023. V samotném městě Hranice se cyklostezka Bečva prodlouží na pravém břehu až k mostu u sokolovny. Dále stojí za povšimnutí již zmíněný 1,7 km dlouhý úsek cyklostezky Mladějovice – Rybníček na Uničovsku, díky němuž dojde k bezpečnému propojení v celé délce mezi Uničovem a Šternberkem, kde už byly cyklostezky  postavené v předchozích letech. Jedná se o natolik mimořádnou událost, že bude celý úsek vyznačen jako regionální cyklotrasa 519. Začne se budovat další úsek na tzv. cyklostezce Romže, která propojí město Konice s Prostějovem. Na Olomoucku se plánuje realizovat nová cyklostezka, která povede z Černovíra podél dráhy až do Štěpánova s odbočkou na Bohuňovice a Chomoutov. Zahájeno bude také budování prvního úseku cyklostezky od olomouckého krematoria v Neředíně směrem na Topolany a Ústín po lávku přes dálniční obchvat pod letištěm. Když na severu vyjedeme z území aglomerace, tak se chystají nové cyklostezky kolem Nového Malína a Dolních Studének. Samozřejmě i velká města jako Olomouc, Prostějov a Přerov chystají budovat nové úseky. Před dokončením jsou opravy cyklostezky Hvězdná a v Horce nad Moravou se podařila společná investice Správy silnic Olomouckého kraje a obce, kdy se na ulici Olomoucká budují jízdní pruhy pro cyklisty. V obdobném uspořádání se připravují projekty na ulici Skrbeňská a na Náměstí Osvobození.

Kolik vlastně má Olomoucká aglomerace vyznačených cyklokomunikací?

Petr Smítal: Vyznačených cyklotras máme v metropoli něco přes 2600 km.  Nicméně právě v loňském roce jsme dokončili studii cyklotras s cílem revidovat značené cyklotrasy, jejichž vyznačení se provádělo v 90. letech. V mezidobí se mnoho úseků bezpečných cyklostezek již podařilo vybudovat, ale cyklotrasy na ně převedeny nebyly. Vznikla tak mapa sítě značených cyklotras v nové hiearchii, kde jsou nadregionální cyklotrasy značeny jednociferným či dvouciferným číslem, regionální trasy propojující jednotlivá obce s rozšířenou působností, poříční stezky ponesou označení trojciferným číslem a ty ostatní místní cyklotrasy budou označeny čtyřciferným číslem. V řadě případů navrhujeme přeznačení nevhodných úseků, někdy dokonce zrušení cyklotras, nebo naopak plánujeme vyznačení nových cyklotras, jako např. právě vyznačení regionální cyklotrasy 519 mezi Uničovem a Šternberkem.

Z pozice řidiče bych uvítala cyklostezku na hlavním tahu do Olomouce od Štěpánova či Štarnova. Plánuje se? Jistě by byla z hlediska bezpečnosti žádoucí.

Jaroslav Martínek: Bydlím v Chomoutově, takže moc dobře vím, na co se ptáte. Silnice Olomouc–Chomoutov je nebezpečná a jízda po ní na kole je nepříjemná jak pro cyklisty, tak i řidiče. Mám ale pro vás dobrou zprávu. Ze Štěpánova i Chomoutova bychom při troše dobré vůle mohli už na konci roku 2024 jezdit po cyklostezkách. Co se týče propojení od Štarnova ve směru na Štěpánov, tak v dlouhodobém horizontu se skutečně počítá s výstavbou cyklostezky. Sice se ještě nevykupují pozemky, ale obec Štarnov už v minulosti dokázala, že o cyklostezky má zájem. Letos by se měl vybudovat krátký úsek do Březců, na který se pak naváže. Mimo jiné už dnes mají lidé možnost jet ze Štarnova po několik let vybudované cyklostezce Hvězdná spojující Olomouc a Šternberk, a to přes Bohuňovice a Hlušovice až do Olomouce.

Jak se obecně snažíte posílit bezmotorovou dopravu?

Jaroslav Martínek, Petr Smítal, Stanislav Losert: Z naší strany se jedná o neustálou komunikaci s městy a obcemi. Plánujeme i velkou poradu v druhé polovině července v kempu v Mohelnici, kam pozveme starosty, zástupce mikroregionů, ale i zástupce policie a dalších subjektů, abychom společně diskutovali o tvorbě bezpečné dopravní sítě pro cyklisty. Pro komunikaci s obcemi jsme vytvořili unikátní cyklistickou krajskou mapu, která prezentuje stávající a plánované cyklostezky a další úseky vhodné pro cyklisty. Cílem je vybudovat souvislou bezpečnou dopravní síť pro cyklisty. Na webu https://olkr.stavbycyklo.cz/ si může každý zjistit, jaké plány se v jeho okolí připravují.    A na dalším webu se zájemci dočtou více informací o cyklostezce Olomouc – Chomoutov https://www.citychangers.eu/projekty-detail/23/cyklostezka-olomouc—chomoutov.

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge