Hala pro odstavy tramvají byla oficiálně otevřena

napsáno dne

Ve čtvrtek 21. 9.2023 byla slavnostně ukončena stavba nových krytých odstavů pro tramvaje v Jeremenkově ulici v Olomouci. Nová hala má kapacitu až 18 vozů. Vybudování odstav má pomoci především přetížené vozovně v Koželužské ulici. Dominantou nového areálu DPMO je pozemní objekt haly se zázemím pro obslužný personál. V hale o celkové délce 105 metrů jsou umístěny tři koleje, na kterých je možné odstavit až 9 tramvajových souprav. „Projekt Odstavy tramvají na ulici Jeremenkova byl spolu s rozšířením tramvajových tratí a dobudováním doprovodné infrastruktury jedním z největších projektů olomoucké ITI,“ uvedl tematický koordinátor ITI OA Petr Kladivo.

V areálu odstavů byl dále vybudován objekt výpravny tramvají, zázemí pro řidiče tramvají a technologická místnost se zabezpečovacím zařízením. Přes noc jsou v hale odstaveny obousměrné tramvajové soupravy, které jsou vypravovány převážně na linky č. 3 a 5. Přes den potom v hale bývá umístěna záložní souprava, ta odtud vyjíždí v případě nutnosti výměny s některou soupravou na trati.

„Nová hala uleví obyvatelům a řidičům projíždějícím Sokolskou ulicí, kde už nebudou dlouhodobě odstavené tramvaje a kolej bude využívána pouze pro krátkodobé manipulace s vozy. Pro dopravní podnik je výhodou, že vozy jsou v nové hale chráněny před poškozením vandaly, ke kterému docházelo při nočním odstavení v Sokolské ulici nebo na točně na Nové Ulici,“ zdůraznil olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Hala byla dokončena v červnu letošního roku. Od července je ve zkušebním provozu z důvodu optimalizace nastavení technologie a synchronizace se stávajícími systémy. Celková cena stavby přesáhla částku 300 milionů Kč, dotace z Operačního programu Doprava činila 85% uznatelných nákladů.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge