Newsletter GDPR

Statutární město Olomouc, IČO 00299308 jako nositel integrované Strategie ITI Olomoucké aglomerace Vás prostřednictvím našeho newsletteru pravidelně informuje o aktuálních informacích o realizaci Strategie ITI OA a dotačních možnostech, které můžete jejím prostřednictvím využít. V souladu s evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) Vás chceme informovat, že pro výše uvedené účely coby správce zpracováváme Vaši e-mailovou adresu (bez dalších údajů). Právním základem pro zpracování je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) a zpracování bude prováděno po dobu realizace Strategie ITI OA do 31. 12. 2023. Nositel ITI Olomoucké aglomerace. Více informací o zpracování osobních údajů se dočtete na www.olomouc.eu/gdpr.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge