Olomoucká aglomerace má novou Integrovanou strategii

napsáno dne

Synergii a efektivní nakládání s veřejnými prostředky poskytne nová Integrovaná strategie Olomoucké aglomerace. Umožní totiž financování projektů z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů a tím zajistí koncentraci při řešení hlavních problémů a rozvíjení klíčových potřeb v území.

A jak si integrovaná řešení přestavit? „Na první pohled se téma možná jeví jako složitá problematika, ale zjednodušeně lze říct, že znázorňují několik vzájemně tematicky či lokálně propojených projektů, které mají za cíl vyřešit konkrétní problém právě prostřednictvím vymezené strategie,“ objasňuje náměstek primátora pro oblast dotačních projektů Matouš Pelikán. „Příkladem může být Integrované řešení Věda, výzkum a inovace, které zahrnuje spolupráci stěžejních stakeholderů Univerzity Palackého, olomoucké Fakultní nemocnice, Inovačního centra Olomouckého kraje a dalších institucí na poli výzkumu a vývoje, včetně propagace vědeckých výsledků,“ vysvětluje náměstek.

Dalším příkladem může být integrované řešení na téma Duchovní metropole. Předmětem tohoto integrovaného řešení je například zpřístupnění a vzájemné propojení památek na ose Olomouc-Kroměříž s cílem vytvořit destinaci cestovního ruchu mezinárodního významu. Další strategie se bude zabývat například rozvojem sociálních služeb, a to prostřednictvím integrovaného řešení Sociálně inovativní metropole. Tímto cílem je tedy podpora humanizace stávajících zařízení sociálních služeb, zejména s důrazem na aktuální požadavky a přístup k řešení potřeb každého jednotlivce. „Už v minulosti se realizace Integrované strategie velmi osvědčila. V programovém období 2014-2020 bylo prostřednictvím nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci podpořeno 175 projektů s celkovou dotací 3,4 miliard korun,“ zdůrazňuje náměstek primátora Matouš Pelikán.

V České republice je v současném období 2021-2027 vymezeno celkem 13 metropolitních oblastí a aglomerací, které uplatňují nástroj Integrovaných teritoriálních investic (jedná se o nástroj přerozdělení dotačních prostředků EU do jednotlivých území za účelem řešení jejich komplexních problémů a potřeb). Na území Olomoucké aglomerace je i v novém programovém období 2021-2027 nositelem Integrovaných teritoriálních investic statutární město Olomouc. „Nejvýznamnější změnou oproti přecházejícímu programovému období je vyjmutí center Mohelnice a Kojetín včetně okolních obcí z území aglomerace, a to na základě jednotného vymezení území aglomerací ze strany Ministerstva pro místní rozvoj,“ vysvětluje tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace Ondřej Lakomý. Aglomerace tak v současnosti zahrnuje 174 obcí a rozkládá se na území o rozloze 1 731 km2 s přibližně 400 tisíci obyvateli. Olomoucká aglomerace tvoří centrum Olomouckého kraje, a přestože tvoří pouze 33 % plochy kraje, žije zde cca 63 % jeho obyvatel.

Novou Integrovanou územní strategii ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 schválilo Zastupitelstvo města Olomouce letos na jaře. Strategie vymezuje problémy a potřeby Olomoucké aglomerace a definuje jejich řešení tak, aby zajistila co nejvyšší kvalitu života na území naší aglomerace.

Samotný text integrované strategie včetně dalších integrovaných řešeních najdete na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu, v sekci Dokumenty.

Štítky:

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge