Odstartovalo vyhlášení výzvy Služby infrastruktury II.

napsáno dne

Ve středu  16.8.2023 zasedl ke svému 26. jednání Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace. Na programu bylo vydání vyjádření k aktualizovaným strategickým projektům na základě hodnocení souladu s integrovanou strategií.  Aktualizované strategické projekty byly předloženy v rámci vyzvání č. 1 mateřské školy, č. 2 základní školy, č. 7 památky a č. 11 cyklistická infrastruktura. „Programový rámec IROP Olomoucké aglomerace byl schválen řídicím orgánem v červenci. Nositel ITI OA doposud vyhlásil 13 vyzvání k aktualizaci strategických projektů. Předkladatelé mají možnost získat v těchto vyzváních vyjádření ŘV ITI do 15. 11. 2023“ uvedl tematický koordinátor ITI Petr Kolář.

Dále bylo schváleno vyhlášení 29. výzvy k předkládání strategických projektů Služby infrastruktury II. do programového rámce OP TAK pro opatření Strategie ITI OA Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu. Výzva je otevřena od 21. 8. do 31. 10. 2023.

Následně se řídicí výbor zabýval informacemi k výzvám ŘO IROP v oblasti cestovního ruchu, zelené infrastruktury a sociálních služeb a projednal rovněž aktualizaci Národního plánu obnovy, který schválila vláda dne 14.6.2023.  Jeho aktualizovaná verze obsahuje nové investice a reformy včetně změn současného plánu. „Termín realizace projektů z Národního plánu obnovy je do prosince 2026. K dispozici je celkem až 180 mld. Kč,“ sdělil Kolář. V dalším bodě byla řídicím výborem schválena revize 6. vyzvání k aktualizaci strategických projektů PR IROP pro opatření Zelená infrastruktura.

Závěrem informoval členy řídicího výboru tematický koordinátor Petr Kladivo o vyhlášení výzev OPŽP pro nástroj ITI. V jednotlivých výzvách jsou pro Olomouckou aglomeraci vyčleněny alokace, které reflektují a pokrývají projekty konzultované se Státním fondem životního prostředí a ŘO OPŽP.

Příští jednání řídicího výboru je naplánováno na 20. 9. 2023.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge