Olomoucká aglomerace podpoří obnovu památek, revitalizaci parků i modernizaci dopravy

napsáno dne

Integrované teritoriální investice (ITI) pomáhají napříč celou Olomouckou aglomerací s uskutečňováním projektů zlepšujících kvalitu života bezmála 400 tisícům zdejších obyvatel. Jednotlivé strategické investice už několik let přispívají k rozvoji vzdělávání, cestovního ruchu, udržitelné dopravy nebo kulturního dědictví. Případně se zaměřují na sociální oblast, vědu, výzkum a podporu podnikání. V letech 2024-2025 se na území města Olomouce počítá s realizací hned dvaceti různých projektů, na které poputuje bezmála půl miliardy korun z dotačních prostředků získaných prostřednictvím ITI. Do konce roku 2029, kdy formálně skončí aktuální plánovací období Evropské unie, se očekává, že se v celé aglomeraci proinvestuje až 3,5 miliardy korun v dotacích. Významnou část hodlá město Olomouc využít na podporu udržitelné městské mobility. „Pravidelné a nezbytné investice směřují do modernizace tramvajových tratí. V této oblasti počítáme s podporou dvou významných akcí financovaných z Operačního programu Doprava ve výši zhruba 500 milionů korun. Modernizování by se mělo týkat tratí na Nové Ulici, konkrétně ulic Brněnská a Hraniční nebo Palackého, Litovelská a tř. Míru. V plánu je i III. etapa a tedy dostavba tramvajové trati z Nových Sadů do Slavonína včetně tramvajové točny. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Olomouce plánujeme pořízení desítky nových elektrických autobusů a stavbu doprovodné infrastruktury a dobíjecí stanice. Modernizace se dotkne i některých městských křižovatek, kde bude optimalizováno světelné a signalizační zařízení,“ uvedl tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace pro oblast dopravy Petr Kladivo. V oblasti nemotorové dopravy bude zahájena výstavba I. etapy nové cyklistické stezky do Topolan, aktivně se připravuje také stezka propojující Chomoutov s obcí Štěpánov-Březce. Obě trasy přispějí k bezpečnější dopravě na frekventovaných úsecích, kde denně projede až 10 tisíc vozidel. Předpokládaná podpora na obě akce je zhruba 50 milionů korun.

 

Z Integrovaného regionálního operačního programu bude financována obnova parků a zeleně v Olomouci v celkové výši 60 milionů korun. Mimo jiné dojde k revitalizaci parku na Dlouhé, Švýcarského nábřeží nebo ASO parku, který se již dlouhou dobu nachází v neutěšeném stavu. A ve vazbě na protipovodňová opatření na řece Moravě je připravována revitalizace lokality Hradisko-východ. Mezi plánovanými investicemi jsou také projekty rozvíjející infrastrukturu cestovního ruchu a obnova památek. Předpokládá se dokončení obnovy barokní zahrady při Klášterním Hradisku s podporou Evropské unie ve výši 25 milionů korun. Odborného restaurování se dočká i sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Významnost a unikátnost této památky dokládá fakt, že byl jakožto jedno z vrcholných děl středoevropského baroka zařazen mezi světové dědictví UNESCO. „Sloup se sousoším se v současnosti nachází v kritickém stavu. Alokace pro opravu této památky je zhruba 28 milionů korun,“ doplnil tematický koordinátor pro oblast vzdělávání a cestovního ruchu Petr Kolář. Očekává se rovněž pokračování revitalizace klášterního areálu na Svatém Kopečku. Popularizace vědy „Z dalších plánovaných investic zmíním na-příklad Muzeum zdraví, které vznikne v areálu fakultní nemocnice v části fortu Tafelberg, známém také jako pevnost Tabulový Vrch. Věnovat se bude tématice zdraví a vývoji medicíny. Jedná se o unikátní projekt s potenciálem celostátního významu. Zde mohou žadatelé, tedy Olomoucký kraj a Fakultní nemocnice Olomouc, počítat s dotací ve výši 85 milionů korun,“ přiblížil dále Kolář. Až 456 milionů korun pak získá Olomoucká aglomerace také na projekty mezisektorové spolupráce a na výzkumné a vědecké aktivity.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge