Olomoucká aglomerace startuje vyhlašování výzev

napsáno dne

Integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) spravované statutárním městem Olomouc, se rozjíždí. Na konci letošního září byly vyhlášeny první výzvy nositele ITI v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jejich vyhlášením byla zahájena implementace ITI OA v programovém období 2021-2027. Významnou změnou oproti předcházejícímu programovému období je vyjmutí center Mohelnice a Kojetín včetně okolních obcí z území aglomerace. Aktuální výčet obcí je možné najít na stránkách ITI Olomoucké aglomerace v sekci „Aglomerace“.

První výzvy ITI OA se týkají mateřských škol a knihoven. Cílem výzvy pro mateřské školy je jejich revitalizace a rozšíření kapacit. Na základě analýzy obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude podpora projektů na navyšování kapacit mateřských škol zacílena pouze na správní obvody obcí s rozšířenou působností ORP Olomouc a Šternberk. Výzva pro knihovny je určená na jejich revitalizaci. Podpořeny mohou být knihovny, které vykonávají a zajišťují regionální funkce, základní knihovny v obcích s počtem obyvatel nad 10 tisíc a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem. Výzvy jsou pouze pro žadatele, kteří budou projekt realizovat na území Olomoucké aglomerace. Úspěšné projekty mohou být realizovány až do roku 2027. „Pro knihovny v Olomoucké aglomeraci je připravena alokace ve výši zhruba 56 milionů korun a pro mateřské školy zhruba ve výši 80 milionů korun,“ uvedl Matouš Pelikán náměstek primátora.

Celkově je pro Olomouckou aglomeraci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravena alokace něco málo přesahující 2 miliardy korun pro programové období 2021-2027. Finanční prostředky budou využity na podporu dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu, sociální oblasti, ale i mnoha dalších témat. „Po dlouhé době příprav, jednání s ministerstvy, stakeholdery, partnery v Olomoucké aglomeraci a ladění dalších procesů s tím spojených, konečně můžeme přistoupit k samotné implementaci, která umožní realizaci připravených strategických projektů“ uvedl Aleš Martinec, manažer ITI.

Implementaci strategie má na úrovni města na starosti sekretariát nositele ITI, kterým je odbor dotačních projektů magistrátu. Veškeré relevantní informace k výzvám a procesu hodnocení včetně kontaktů na tematické koordinátory najdete na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge