Olomoucká delegace navštívila polskou Opoli

napsáno dne

Na pracovní cestu do polské Opole se v prosinci v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko vydala 15-ti členná delegace složená z představitelů statutárního města Olomouc, významných obcí kraje, Regionální rozvojové agentury, zástupců ITI Olomoucké aglomerace a Vědecko-technického parku v Olomouci. Cílem návštěvy bylo  seznámit se s infrastrukturou  Vědecko-technologického parku v Opole, který  disponuje specializovanými výzkumnými laboratořemi, vyspělým ICT prostředím i kancelářským zázemím na vysokém standardu, a obeznámit se s klíčovými rozdíly v přístupu k rozvoji sportovní infrastruktury u nás a v Polsku. Delegace navštívila například multifunkční kruhovou halu Stegu aréna, moderní tréninkový Toyota park, nebo nový fotbalový stadion pro více než 11 tisíc diváků. „Na programu byla dále prezentace integrovaných projektů v oblasti mobility, společné jednání řídicích výborů Olomoucké a Opolské aglomerace, zhodnocení dosavadní spolupráce a příprava společných projektů pro období 2021-2027,“ uvedl tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace Petr Kladivo.

Tématem programu je mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Projekt obecně řeší problém kooperace mezi institucemi odpovědnými za rozvoj funkčních oblastí v zázemí Opole a Olomouce. Výměna zkušeností se týká  takových témat jako jsou inovativní trendy v rozvoji měst, obnovitelné zdroje energie, biodiverzita v městských oblastech, řeky jako šance pro rozvoj aglomerací a zavádění nástroje integrovaných územních investic.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge