Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027 (OP JAK)

Na Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský najdete zde.

Kontaktní osoba
Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)

 

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Podporovaná budou témata se zaměřením na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci.

Parametry strategického projektu Olomoucké aglomerace:

  • Spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem aplikační sféry (tedy podnikem, ale i dalšími subjekty aplikujícími výsledků výzkumu).
  • Aktivity zaměřené na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá spolupráce na orientaci výzkumu realizovaném výzkumnou organizací, vzájemné mobility pracovníků atp.
  • Nebudou podporovány nové stavby, umožněny budou stavební výdaje pouze v souvislosti s instalací potřebné infrastruktury.
  • Příjemce bude výzkumná organizace, povinně partnerem minimálně jeden subjekt aplikační sféry, další partneři fakultativně.
  • Povinný soulad s krajskou RIS3 Olomouckého kraje.
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge