Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK)

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost najdete zde.

Kontaktní osoba
Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)

Priorita 1 – Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Specifický cíl 1.1 – Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

V rámci SC tak budou podporovány zejména následující aktivity:

  • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru

Podpora otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora tak bude zaměřena na rozvoj technologických center72, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech. Záměrem je doplnit chybějící podpůrnou VaI infrastrukturu ve vazbě na potřeby společnosti a globální trendy, jako jsou klimatické změny, znečištění životního prostředí, zrychlování technologických změn a perspektivní technologie (např. ICT, kosmické aktivity, autonomní řízení, biotechnologie a nanotechnologie apod.). Zároveň i podpořit rozvoj tzv. testbedů, či Center pro digitální inovace, v rámci nichž podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám souvisejícím se zaváděním nových technologií včetně strategického poradenství v oblasti financování, nových trhů a podnikatelských modelů či nových příležitostí pro spolupráci v oblasti digitální transformace a využívání digitálních technologií. Podporována dále mohou být i otevřená podniková centra VaV.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge