Překračování hranic: Nový rozměr česko-polského partnerství v metropolitní spolupráci

napsáno dne

Evropská unie a její členské státy kladou stále větší důraz na efektivní uplatňování principů mezi-obecní spolupráce. V tomto duchu se rozvíjí i česko-polská spolupráce na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací, která se stává příkladem přeshraničního partnerství s ambicí stát se vzorem pro budoucí evropské projekty.

Začátkem tohoto roku se uskutečnila důležitá setkání zástupců Olomoucké a Opolské aglomerace, které představují dva klíčové hráče v rámci česko-polské metropolitní spolupráce. Tato setkání zdůraznila úspěchy osmileté spolupráce a nastínily cesty pro její další rozvoj. Hlavním výstupem byla žádost o finanční podporu pro společný projekt „Strategický rozvoj spolupráce aglomerací Olomouc a Opole“, který byl předložen do Operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Cílem projektu je nejen prohloubit spolupráci mezi aglomeracemi v česko-polském pohraničí, ale také zefektivnit transfer dobré praxe a definovat mezinárodní standardy metropolitní spolupráce. Tento projekt má ambici stát se modelovým příkladem, jehož výstupy budou aplikovatelné v celém česko-polském pohraničí.

Klíčovým momentem této iniciativy bylo podepsání memoranda o spolupráci, kterého se zúčastnili manažeři z významných českých a polských aglomerací. Konkrétně se jedná na polské stran o aglomerace měst Opole, Walbrzych, Jelenia Góra, a Bielsko-Biała a na české straně o Ostravskou metropolitní oblasti, Olomouckou, Hradecko-pardubickou a Liberecko-jabloneckou aglomeraci  Tento krok představuje významný závazek ke spolupráci a prohloubení myšlenek metropolitní spolupráce, což je významný milník v rozvoji přeshraničních vztahů. Samotné memorandum si můžete přečíst ZDE.

Olomoucká aglomerace, společně se svým polským protějškem a dalšími partnery, tímto ukazuje, že spolupráce na této úrovni přesahuje hranice a stává se klíčovým nástrojem pro rozvoj regionů, posílení vztahů mezi městy a efektivní využití finančních zdrojů, včetně evropských fondů. Tyto aktivity nejen podporují ekonomický rozvoj a sociální soudržnost, ale také představují významný příspěvek k budování silnější a jednotnější Evropy.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge