Doprava

Popis rámce

Nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace byla pro období 2021-2027 rezervována alokace v oblasti Operačního programu Doprava ve výši  750 769 191 Kč (dotace). Konkrétně se jedná o 602 005 191 Kč na opatření “ Infrastruktura městské drážní dopravy“ a 148 764 000 Kč na opatření „ITS – dopravní telematika“.

Cílem opatření je podpořit rozvoj udržitelné, tj. efektivní a ekologické, dopravy především prostřednictvím podpory inteligentních dopravních systémů a využitím telematiky. Zefektivnění a vzájemná koordinace řídicích systémů zvýší bezpečnost a podpoří plynulost provozu nejen individuální automobilové dopravy, ale také dopravy nákladní a veřejné.

V rámci opatření bude zajištěna lepší informovanost účastníků dopravního provozu na významných křižovatkách a jiných dopravně důležitých lokalitách o kapacitách parkovacího systému a dalších dopravních situacích ve městě a aglomeraci. Opatření bude dále směřovat do efektivnějšího řízení dopravy. Tímto bude podporováno zajištění průjezdnosti městy a plynulost dopravního proudu nejen při mimořádných dopravních situacích.

Výsledkem a přínosem projektů bude zvýšení plynulosti dopravy a omezení kongescí, snížení nadbytečného pojíždění po městě při hledání parkovacích míst, snížení hlučnosti a vypouštěného množství emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení komfortu účastníků dopravního provozu. Důležitým aspektem bude také propojení na dopravní systémy pro řízení veřejné dopravy.

 

Seznam strategických projektů

k 6. 3. 2023
Stáhnout

Programový rámec OPD

k 6. 3. 2023
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge