Jan Amos Komenský

Popis rámce

Nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace byla pro období 2021-2027 rezervována alokace v oblasti Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši  380 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje). Tyto finanční prostředky směřují do opatření 1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

Opatření 1.1.1 je zaměřeno na podporu inovačního ekosystému, především rozvoj výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií do ekonomiky prostřednictvím podpory rozvoje kapacit výzkumných týmů, navazování strategických partnerství a posilování dlouhodobé spolupráce s aplikační sférou. Podpora bude zacílena v souladu se Strategií rozvoje Olomouckého
kraje, resp. s Krajskou přílohou RIS3 Strategie pro Olomoucký kraj v definovaných oblastech specializace. Cílem opatření je rozvoj zázemí a kapacit výzkumného prostředí v Olomoucké aglomeraci tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu, jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy. Dále podpora uplatnitelnosti výsledků realizovaného výzkumu v praxi, efektivní spolupráce s aplikační sférou. Cílem opatření je také rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací, zejména na navázání spolupráce se subjekty z aplikační sféry, posílení schopnosti efektivního využití vytvoření a výsledků výzkumu v praxi.

Seznam strategických projektů

k 6. 3. 2023
Stáhnout

Programový rámec OP JAK

k 6. 3. 2023
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge