Životní prostředí

Popis rámce

Nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace byla pro období 2021-2027 rezervována alokace v oblasti Životního prostředí ve výši  179 000 000 Kč.

Na území aglomerace jsou zmapovány rezervy v uplatňování energeticky úsporných opatření a existuje tak významný potenciál ve všech oblastech užití energie ke zlepšení situace (sektor bydlení, veřejný sektor, podnikatelská sféra). Velkým problémem pak je vysoká energetická náročnost a vysoké provozní náklady u veřejných budov, kde stále zaznamenáváme nízký podíl energie připadající na obnovitelné zdroje. Cílem aktivit daného opatření tak je přispět ke zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (což je v souladu s národními koncepcemi) a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek. Aktivity by měly být realizovány především na veřejných budovách a přispějí k zajištění spolehlivosti zásobování energií, podpoří udržitelný rozvoj a zvýší adaptabilitu budov a infrastruktury na klimatické změny.

Seznam strategických projektů

k 15. 12. 2023
Stáhnout

Programový rámec OPŽP

k 15. 12. 2023
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge