Programový rámec IROP čeká na své schválení

napsáno dne

Řídicí výbor ITI (Integrované teritoriální investice) Olomoucké aglomerace se na svém středečním zasedání 17.5.2023 zabýval schválením Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ITI OA, včetně Seznamu strategických projektů Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027. Alokace pro aglomeraci vyčleněná v rámci IROP je 2 mld. Kč. „Řídicí orgán stanovil finanční milníky, během nichž má být alokace postupně čerpána, např. do konce roku  2025 má být vyčerpáno 17 % alokace, což představuje zhruba 446 mil. Kč,“ uvedl metodik olomoucké ITI Vlastimil Mikulášek. Projekty do seznamu strategických projektů v celkem 13 opatřeních integrované strategie byly vybrány na základě 23 již ukončených výzev. „Příprava programového rámce je výsledkem přibližně 5 leté práce naplněné konzultacemi s předkladateli, hodnocením projekt a vyjednáváním s řídicím orgánem,“ doplnil manažer ITI Aleš Martinec. Programový rámec IROPu bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 5. 6. 2023, a poté bude předložen a schvalován Řídicím orgánem IROP.

IROP podporuje řadu klíčových aktivit v oblasti školství a neformálního vzdělávání, rozvoje sociální infrastruktury a sociálního bydlení, zelenou infrastrukturu veřejných prostranství, oblast cestovního ruchu, cyklistické dopravy nebo revitalizace památek, muzeí a knihoven, dále pak cílí na telematiku pro veřejnou dopravu, na rozvoj infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu, multimodální osobní dopravu, nízkoemisní dopravu nebo plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu. Nejvyšší přidělená alokace směřuje do zelené infrastruktury veřejného prostranství měst a obcí aglomerace, do základního školství a do nízkoemisní a bezemisní veřejné dopravy.

V souvislosti s nedávným schválením Programového rámce OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) ITI OA byla pro nositele řídicím orgánem zarezervovaná alokace ve výši 380 mil. Kč. „Vyzvání je určeno pouze pro žadatele ze Seznamu strategických projektů za účelem aktualizace projektů. Bude zahájeno 14.7.2023 a ukončeno v prosinci 2024. Jedná se o celkem 7 strategických projektů,“ okomentoval tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace Ondřej Lakomý. Stejný postup byl uplatněn také v případě schváleného Programového rámce OPD (Operační program Doprava) ITI OA, v rámci vyzvání žadatelů k aktualizaci projektů byl předložen první aktualizovaný projektový záměr z celkových 8.

Řídicí výbor dále projednal možné navýšení alokace OPŽP (Operační program Životní prostředí) o 23 mil. Kč. Aktuální alokace pro Olomouckou aglomeraci v rámci OPŽP činí 177,7 mil. Kč, sekretariát nositele ITI OA usiluje o její navýšení na 200 mil. Kč,“ sdělil tematický koordinátor pro tuto oblast Petr Kladivo.

V závěru jednání představili zástupci nositele ITI OA přehled čerpání příspěvků EU jednotlivými aglomeracemi v rámci IROP 2014-2020, z něhož vyplynulo, že Olomoucká aglomerace se s čerpáním na úrovni 95 % řadí k nejúspěšnějším. V dokončovací fázi realizace stavby zůstává už jen jeden projekt. Předpokladem je dočerpat do konce října letošního roku 99 % vyčleněné alokace IROP 2014-2020.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge