MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA V PŘEROVĚ

Popis projektu

Projekt řešil nedostatečnou kapacitu a nevhodné uspořádání sběrného dvora, provozovaného Technickými službami města Přerova, s.r.o. (dále TS Přerov). Dalším problémem, který projekt řešil byla změna systému nakládání s odpadem sbíraným od občanů pomocí velkoobjemových kontejnerů, který končil na skládce odpadů, což bylo velmi neekonomické i neekologické. Po realizaci projektu je možné tento odpad svážet na sběrný dvůr a třídit jej podle jednotlivých druhů odpadů. Velkoobjemový odpad, pro který není další využití bude podrcen, aby se snížil jeho objem a rozšířily se možnosti následného využití.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge