SŠZE PŘEROV – MODERNIZACE TEORETICKÉ A ODBORNÉ VÝUKY

Popis projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnění odborné i teoretické výuky na Střední školy zemědělské v Přerově, Osmek 47 ve vazbě na klíčové kompetence IROP v návaznosti na lepší uplatnitelnost absolventů této školy na trhu práce. Jednalo se o modernizaci odborných učeben a laboratoří (laboratoř chemie, rostlinná laboratoř a učebna IKT) a pořízení nové zemědělské techniky pro odborný výcvik. Součástí projektu byla také realizace opatření pro zajištění standardu konektivity a venkovní úpravy.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge