ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI DK MONT A.S. POŘÍZENÍM NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo další posílení konkurenceschopného postavení společnosti na trhu a další růst jejích výkonů, a to díky pořízení nových vysoce moderních technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry zvyšujícími stupeň inovativnosti technologie oproti stávajícímu stavu, jež umožní rozšíření stávajících výrobních kapacit a další zvyšování efektivity, automatizace a produktivity výroby. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst ve společnosti a regionu, snižování produkce odpadu, emisí a energií na jednotku produkce a zlepšení pracovního prostředí obsluhy.

Fotogalerie

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge