Strategické projekty IROP byly ústředním tématem jednání Řídicího výboru ITI

napsáno dne

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace se na svém 22. zasedání  19.4.2023 zabýval hodnocením strategických projektů IROP hned v několika oblastech. V rámci výzvy č. 13 Zvýšení kvality veřejného prostoru bylo předloženo 18 projektů s celkovou alokací více než 343 mil. Kč. Do výzvy č. 14 Památky, s cílem revitalizovat památkové objekty v Olomoucké aglomeraci, bylo podáno 17 strategických projektů za 438,7 mil. Kč dotačních prostředků, čímž došlo k naplnění alokace z 246 %. Dalších 7 strategických projektů za 308 mil. Kč podali předkladatelé ve výzvě č. 15 Muzea.  Výzva č. 16 Cestovní ruch s důrazem na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu zahrnuje 4 strategické projekty za 70,9 mil. Kč a výzva č. 25 Cyklodoprava II, vyhlášená jako doplňková v rámci opatření Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, počítá se 6 strategickými projekty za více než 84 mil. Kč dotačních prostředků.   Do 26. výzvy Bezpečnost II, rovněž vyhlášené jako doplňkové v rámci opatření Zvyšování bezpečnosti v dopravě, bylo podáno celkem 7 strategických projektů za 109,4 mil. Kč a rozvoj infastruktury a vybavení muzeí a knihoven  řeší doplňková výzva č. 28 Knihovny II se 2 strategickými projekty za 72,7 mil. Kč. Do výzvy č. 27 Neformální vzdělávání II nebyly předloženy žádné projektové záměry.

Členové řídicího výboru dále schválili 1. vyzvání nositele ITI OA k aktualizaci strategických projektů programového rámce OP Doprava a aktualizovaný Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace pro rok 2023. Sekretariát řídicího výboru ITI oslovil předkladatele potenciálně duplicitní projektů a na základě reakcí jednotlivých žadatelů pak byly aktualizovány seznamy strategických projektů pro jednotlivá opatření integrované územní strategie.

V závěru jednání se řídicí výbor věnoval projektu Mezinárodní metropolitní spolupráce, která navazuje na osmiletou spolupráci Olomoucké a Opolské aglomerace. „V minulých letech se obě aglomerace ucházely o podporu z mezinárodního programu INTERREG, což vyústilo v realizaci společných bilaterálních projektů. Díky tomu se mohli významní představitelé z obou aglomerací účastnit stáží, odborných seminářů, workshopů nebo studijních pracovních cest,“ popsal tematický koordinátor olomoucké ITI Petr Kladivo. „Cílem chystaného projektu je na tyto aktivity navázat a spolupráci obou aglomerací prohloubit,“ dodal Kladivo. Realizace projektu česko-polské spolupráce bude zahájena letos v říjnu a potrvá celkem 3 roky.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge