Studenti Univerzity Palackého v Olomouci prozkoumali v rámci odborné praxe Olomouckou aglomeraci: Od teorie k praktickým projektům

napsáno dne

V průběhu měsíce března absolvovali na našem oddělení ITI odbornou praxi dva studenti oboru Geografie akreditovaného na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Praxe byla rozdělena na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností pod vedením odborného garanta a na práci samostatnou.

Během čtrnácti dnů se studenti postupně seznámili:

  • s pracovišti Magistrátu města Olomouce, tj. olomoucké radnice, s prostředím budov Namiro a Hynaisova, s pracovníky oddělení
  • s hlavními cíli politiky EU (1-5), dohodami o partnerství, sektorovými operačními programy, které podporují integrované nástroje
  • se zakotvením aglomerací/nástroje ITI v politice EU, v SRR21+ a dalších strategických dokumentech
  • s principy vymezování funkčních městských regionů, detailně pak s vymezením aglomerací a metropolitních oblastí pro potřeby SRR21+ a implementace nástroje ITI
  • s tvorbou Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, jejími hlavními částmi, přílohami a finančním rámcem
  • s kompletním procesem implementace nástroje ITI, tj. s plánování harmonogramu, vyhlašováním výzev, sběrem a hodnocením strategických projektů, monitoringem a evaluací
  • s dotačním managementem, projektovým řízením a praktickou ukázkou práce v online rozhraních pro předkládání projektů/žádostí o podporu
  • s dalšími aktivitami oddělení, kterými jsou mj. propagace, realizace mezinárodních projektů, komunikace s partnery v území apod.

Stážisté si tak prohloubili znalosti v oblastech dotýkajících se uplatňování politik regionálního rozvoje či politik Evropské unie, také v tom, jak je utvářen geografický prostor funkčních městských oblastí nebo jak se měří a jak fungují interakční vztahy mezi jádrovými městy a obcemi v jejich zázemí.

Oba studenti byli na praxi dobře připraveni, projevili například výborné dovednosti při práci v prostředí geografických informačních systémů (GIS). To jsme nakonec využili v rámci samostatné práce studentů, pro zpracování zajímavých dílčích studií vztahujících se k Olomoucké aglomeraci.

Analýzy se týkaly mj. sportovních aktivit, konkrétně proměně počtu sportovců a sportovních oddílů před a po pandemii COVID (na příkladu fotbalu) nebo vazeb sportovních oddílů z Olomoucka na jiné kluby (z pohledu přestupů hráčů, na příkladu hokeje). Vybrané výstupy vám představíme zase příště.

Praxe studentů jsou další aktivitou, která vzešla z úzké spolupráce Olomoucké aglomerace s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Věříme, že rozšíření povědomí o fungování veřejné správy, státní správy i samosprávy, o regionu Olomoucké aglomerace nebo regionálního rozvoje (se zaměřením na dotační management a projektové řízení) studenti využijí v dalších etapách studia nebo třeba k výběru povolání.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge