„Olomoucká aglomerace: Úspěšná minulost a světlá budoucnost evropských projektů“

napsáno dne

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace na svém per rollam jednání od 17. 1. 2024 do 25. 1. 2024 projednal a schválil dvě důležité zprávy o plnění Strategie Olomoucké aglomerace. První se týkala zhodnocení strategie za období 2014-2020 a druhá představovala výsledky za rok 2023 v rámci období 2021-2027.

Strategické období 2014-2020 bylo úspěšně zakončeno s realizací 181 projektů, které čerpaly celkově 3,5 miliardy Kč z EU fondů. Největší úspěch byl dosažen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s 116 projekty, které vyčerpaly 1,7 miliardy Kč, což představuje téměř 99 % alokovaných prostředků pro Olomouckou aglomeraci. Tento výsledek potvrzuje, že nástroj ITI se v regionu osvědčil a bude pokračovat i v dalším programovém období EU 2021-2027.

V období 2021-2027 se strategie teprve rozjíždí. Díky principům partnerství a transparentnosti byly vybrány klíčové projekty do čtyř operačních programů: OP Doprava, OP Jan Amos Komenský, Integrovaný regionální operační program a OP Životní prostředí. Pro Olomouckou aglomeraci již byla potvrzena dotace ve výši přes 3 miliardy Kč.

Ve druhé polovině roku 2023 byla hlavní aktivitou tzv. vyzvání k aktualizaci strategických projektů, přičemž bylo vyhlášeno 15 vyzvání pro 16 opatření. Aktualizace projektů umožňuje žadatelům průběžně aktualizovat své strategické projekty a získat tak potřebné  vyjádření o souladu od Řídicího výboru ITI, které je klíčové pro získání dotace. Doposud bylo vydáno 30 takových vyjádření.

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge