ROZHOVOR: V budově Envelopy se díky významné finanční podpoře EU staví nové technologické centrum

napsáno dne

   

V těchto dnech finišují dokončovací práce hrubé stavby na budově olomoucké Envelopy, kde vzniká nové technologické centrum Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého. Rodí se přestavbou objektu bývalé diskotéky v moderní coworkingové prostředí s výzkumnými pracovišti, laboratořemi a kancelářemi. Ostrý provoz Centra inovací a transferů je plánován na příští rok. Investici do centra ve výši 217 mil. Kč přineslo do regionu ITI Olomoucké aglomerace. Evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost činila téměř 156 mil. Kč, o zbylé financování se postarala sama univerzita. Realizace projektu byla rozvržena do celkem 5 etap.

O tom, co všechno bude součástí technologického centra a jaký je smysl projektu jsme si povídali s ředitelem Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého V Olomouci Petrem Kubečkou.

Pane řediteli, olomoučtí občané si nemohli nevšimnout stavebních prací na budově Envelopy. V jaké fázi je nyní realizace projektu Centrum inovací a transferu technologií Univerzity Palackého? Běží vše dle harmonogramu?

Projekt má vzhledem ke zpoždění termínu zahájení a přidělení dotace posunutý harmonogram. V tuto chvíli je ukončená první etapa a projekt se nachází ve fázi výstavby, tzn. dokončují se práce hrubé stavby.

Jaké společnosti budou v centru sídlit a jaké mají zaměření?

Bude se jednat o směs malých a středních podniků s doplněním o vývojové centrum většího podniku z regionu a zástupců Inovačního centra Olomouckého kraje. Velký důraz bude také kladen na přítomnost start-up a spin-off firem. V Centru inovací a transferu technologií a kolem něj by měly vznikat inovativní firmy jak s technologickým, tak znalostním zaměřením. Bude se jednat především o firmy v oborech zahrnující optiku, zdravotnictví, nové materiály, ale také pedagogiku, filozofii, právo, IT, kreativní průmyslu a další obory, ve kterých je univerzita silná. Centrum budou využívat start-upy a spin-offy, které mohou být navázány na vědeckovýzkumné spolupráce a infrastrukturu Univerzity Palackého, a které mohou také využívat studenty a absolventy univerzity pro svůj rozvoj.

Umožnit inkubaci start-up a spin-off společnostem pod vedením odborného týmu Vědeckotechnického parku univerzity bylo jedním z hlavních cílů projektu. Podařilo se už takové společnosti vytipovat a zahájit s nimi spolupráci? Nebo je postup opačný a vznikající firmy se na vás vážou samy? Kolik jich bude?

Jedná se o směs obojího přístupu. Již dnes probíhají konzultace se start-upy, ale zároveň se připravuje celá řada akcí, navázaných na jejich budoucí vznik a podporu s ohledem na zasídlení v projektu Envelopa. Řádově se bude do budoucna jedna o desítky takovýchto firem.

Popíšete nám, v čem konkrétně spolupráce spočívá a jak probíhá?

Spolupráce probíhá v několika úrovních. Od podpory v inicializační fázi např. soutěže Podnikavá Hlava nebo konference Univerzity Palackého Business camp, přes mentoring v oblasti business plánu, případně lean canvas, až po napojení na infrastrukturu Olomouckého kraje a státní správy jako ICOK, CzechInvest, Hospodářská komora atd. Start-up firmy dále dostanou podporu finanční ve formě de-minimis, ale získají také přímé napojení na investory z řad Business Angels a Venture Capital fondů.

Co si od projektu slibujete?

Vzhledem k naplnění stávajících kapacit Vědeckotechnického parku bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy v rámci finanční podpory ITI, ta bude umístěna blíže do centra Olomouce. Nová budova s pracovním názvem CITT-Envelopa je situována mezi Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Kromě laboratorních a kancelářských prostor zde vzniká také moderní coworking, který je určen i pro studentské spolky a aktivity Ph.D. studentů jako jsou kluby nebo přednášky. V rámci budovy vzniká také kompetenční pracoviště tzv. evropský digitální inovační hub pod názvem Digi2Health (https://www.digi2health.cz/), vybavený prototypovací laboratoří pro návrh a přípravu malých zařízení a vzorků, která bude přístupná širší komunitě. Od projektu si především slibujeme vybudování unikátního místa propojujícího na jednom místě Univerzitu Palackého v Olomouci, resp. její studenty, vědce či výsledky vědy a výzkumu, Olomoucký kraj, Město Olomouc, státní správu a podnikatelskou komunitu jako komory, svazy, firmy a start-up společnosti.

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge