Výjezdní zasedání Řídicího výboru OA bylo spojeno s prohlídkou baziliky na Sv. Kopečku

napsáno dne

 

V pořadí již 24. zasedání Řídicího výboru Olomoucké aglomerace se uskutečnilo ve středu 21.6.2023 tentokrát v areálu Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Členy řídicího výboru zrenovovanými částmi baziliky provedl duchovní a strahovský bibliotékář Gejza Šidlovský. Areál baziliky na Svatém Kopečku je významným dominantním prvkem a mimořádně cennou barokní stavbou Olomoucké aglomerace.

V letech 2017-2021 získala památka prostřednictvím ITI dotaci z ESIF, konkrétně programu IROP, ve výši 97 milionů Kč na stavební a restaurátorskou obnovu. Jednalo se již o druhou etapu renovace, jelikož některé úseky objektu dlouhodobě vykazovaly havarijní stav. Došlo například k renovaci historických podlah v Andrýskově sále nebo Opatském pokoji, restaurování se dočkalo poškozené sousoší Sv. Norberta na hlavním nádvoří, nutné restaurátorské zásahy si vyžádaly také interiérové fresky baziliky. Díky projektu se Královské kanonii premonstrátů na Strahově podařilo zrekonstruovat a rozšířit prostory muzejních expozic a historické knihovny a zrestaurovat a zakonzervovat řadu movitých artefaktů.

Po prohlídce objektu členové řídicího výboru pokračovali v jednání schválením Realizačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace na roky 2024-2025. „Realizační plán je zpracován jako nástroj pro sledování pokroku při realizaci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace. Slouží k lepší kontrole nositele ITI nad plněním finančních a věcných milníků a jako podklad pro zpracování harmonogramu výzev a vyzvání nositele ITI OA,“ informoval tematický koordinátor ITI Petr Kolář. Realizační plán zahrnuje analýzu plnění finančních a věcných milníků IROP. Operačního programu JAK a IROP se týkalo schválení vyzvání žadatelů ze seznamu strategických projektů k aktualizaci projektů před vydáním vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií a také harmonogram vyzvání. „Vyčleněná alokace pro OP JAK činí 247 mil. Kč, pro IROP pak 2,016 mld. Kč. Aktuálně vyhlášená vyzvání budou pro opatření o celkové alokaci 1,67 mld. Kč “ uvedl závěrem tematický koordinátor ITI Ondřej Lakomý. Vyzvání pro aktualizaci projektů budou vyhlášena od 26. 6. 2023 dle schváleného harmonogramu. https://olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/

 

 

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge