1. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců KNIHOVNY (SC 4.4)

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování sbírek knihovních fondů,
 • vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana knihovních fondů,
 • technické vybavení knihoven.

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Výzva Řídicího orgánu IROP – 16. výzva Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR)

Dokumenty výzvy

1. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Knihovny (SC 4.4)
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout

Příloha č. 3

Vyjádření ŘV ITI OA
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge